Legalize!

Date 15 april 2015

Onlangs bleek dat Opstelten de boel heeft belazerd met zijn argumenten om een stokje te steken voor de teelt en verkoop van wiet, iets waarvoor D66 zich onlangs nog hard maakte. Ja, hoewel de visie van deze partij me niet altijd duidelijk is, ben ik het soms best met D66 eens, zoals met hun ideeën over een basisinkomen. Dat ik het eens ben met zo’n regulering van softdrugs is niet alleen omdat daarmee gezondheidsrisico’s beperkt worden, maar ook omdat het een besparing van zo’n 500 miljoen euro kan opleveren. Een win-winsituatie zou je zeggen, maar voor Opstelten was dat nu even minder belangrijk. Dat blijkt uit een artikel van Freek Schravesande in NRC Weekend van zaterdag 11 en zondag 12 april. Knap trouwens, dat zo’n krant op twee dagen tegelijk kan verschijnen, maar dit terzijde.

Dat tachtig procent van de geteelde wiet naar het buitenland gaat was voor onze ex-minister van Veiligheid en Justitie een reden om de klok van het Nederlandse softdrugsbeleid decennia terug te draaien. Eindelijk zag Opstelten zijn kans schoon om toe te slaan. Jammer alleen dat die tachtig procent allesbehalve wetenschappelijk is onderbouwd, zodat niet anders geconcludeerd kan worden dan dat de uitspraken van deze repressieve mastodont politieke uitspraken zijn. Als raadslid zie ik ook vaak twijfelachtige onderzoeken voorbijkomen waaraan ik niet zoveel waarde hecht, en ook hier is duidelijk gespeeld met interpretaties, het verdonkeremanen van onwelgevallige onderzoeksresultaten en het in het zonnetje zetten van deelresultaten die wél in het politieke straatje passen. Naar representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit moet je vaak met een kaarsje zoeken. Waarom zei Opstelten niet gewoon dat hij tegen drugsgebruik was en baseerde hij zich op schijnargumenten? Dan was hij tenminste eerlijk, iets wat wel gepast is voor iemand die over justitie gaat.

Het mag intussen bekend zijn dat zijn politieke voorkeur, de VVD, niet echt de mijne is. Al in de jaren zestig begreep ik niet wat er nu eigenlijk liberaal is aan het verbieden van drugs, en achteraf denk ik dat mijn haat jegens de VVD toen begonnen is. Waarom mocht ik niet mijn jointje roken terwijl zij wel aan de drank mochten? Als je zoiets vindt ben je toch niet goed bij je verstand? Legalisering is niet alleen de beste manier om criminaliteit aan te pakken maar ook om daar een verstandig mee te leren omgaan. Omdat er veel meer ruimte komt voor voorlichting en er meer verantwoorde drugs op de markt komen. Als je alcohol verbiedt gaan mensen zelf de meest enge dranken stoken. Schaarse middelen ben je gauwer geneigd om in grotere hoeveelheden te gebruiken en het hoge THC-gehalte – ook zo’n argument om tegen legalisering te zijn – is wellicht juist het gevolg van een repressief drugsbeleid. Bovendien is nog niet eens aangetoond dat een hoog gehalte schadelijker is dan een laag gehalte, zo lees ik in hetzelfde artikel in NRC Weekend.

Hebben mensen het recht om drugs te gebruiken? Ik vind van wel, en daarmee ben ik kennelijk liberaler dan de VVD. Ben ik verantwoordelijk voor mensen die aan drugs te gronde gaan? Ook hier ben ik het mee eens met mijn ongeloof in de ‘eigen verantwoordelijkheid’. Maar het is juist omdat mensen aan drugs te gronde gaan dat ik geloof in het heil van legalisatie ervan. Ik snap dan ook niets van het huidige rechtse neoliberale beleid dat enerzijds mensen zorgeloos in armoede en ellende stort waardoor mensen eerder aan de drugs gaan, maar dan tegelijk mensen verbiedt om drugs te gebruiken, wat voor hen de enige ontsnapping is aan een keiharde wereld waar het egoïsme verheven is tot ideaal.

Nu Grote Broer Opstelten weg is en wellicht een ander goed betaald baantje heeft, gun ik hem zijn borreltje na een dag als hardwerkende Nederlander. Maar als hij consequent is onthoudt hij zich daarvan. Hoewel ik betwijfel of hij de logica daarvan inziet. Intelligentie is nu eenmaal niet de beste kwaliteit van rechts.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>