Heilige nachten

Date 27 december 2010

Na Kerst volgen de twaalf heilige nachten. Nachten waarin nog onzichtbaar het licht ontstoken wordt, alsof de natuur nog even geheim wil houden dat de dagen weer gaan lengen. Dat zijn nachten waarin we op onze dromen moeten letten, en wellicht geldt dat niet alleen voor de dromen tijdens onze slaap. Net zoals de eerste indrukken van een kind het meest bepalend zijn voor zijn verdere leven, zijn we in deze donkere tijd extra ontvankelijk voor wat uit de diepte komt.

Deze dagen drukken dan ook een stempel op het komende jaar. De eerste helft ervan – de winter en de lente, totdat de zon op haar hoogste punt staat bij het begin van de zomer – staat immers in het teken van wat Mellie de concretie noemt, de levensgeest gaat de stof in. Dit tegenover de periode waarin de dagen weer korter worden – de zomer en de herfst, totdat de zon op haar diepste punt staat bij het begin van de winter – en in het teken van de abstractie staan, de stof uit.

De jaarcyclus van concretie en abstractie kent veel analogieën. In het klein is ze te herkennen in het dagelijkse waak- en slaapritme, en nog kleiner in onze in- en uitademing. In het groot komen wij haar tegen als in- en excarnatie, en nog groter in kosmische dagen en nachten. Zo kunnen wij overal de dans van de levensgeest in herkennen. De dans die tussen twee bewegingen héél even stilstaat, net als dat oneindig kleine maar o zo belangrijke moment tussen in- en uitademing, waarop we volgens veel leraren goed moeten letten.

Een heel kort ogenblik ontspringen we de dans, zodat we kunnen stilstaan bij wie we werkelijk zijn. Op dit keerpunt zijn we even in het centrum van de cycloon waar alles stil is. Voor dit stilstaan lenen deze dagen zich uitstekend. We zijn er even niet, en daarin kiemt een nieuw leven. En dat wens ik ons allen toe.

De Vuurfakkel, januari/februari 2011

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>