Gepost: juli 2023

Holodomor

Date 28 juli, 2023

Zolang er in dat land niet veel meer opstand komt, heb ik het wel gehad met de Russen. Een dociel volk met oogkleppen op en de koppen in het zand. Teveel lafaards die zich gedwee als kanonnenvoer laten gebruiken. Alsof een dictator het kan overleven als het volk massaal in opstand komt. Er is nog […]

Tergooi

Date 20 juli, 2023

Vanmorgen weer eens naar het nieuwe Tergooi ziekenhuis geweest. Het Blaricumse Tergooi is in mei samengevoegd met het pas opgeleverde nieuwe ziekenhuis in Hilversum. Dat is echt prachtig geworden, te midden van veel groen, en ook dat heeft een genezende werking. Alles ruim, licht en rustig. Veel personeel dat nieuwkomers de weg wijst. Volgens onze […]

Graaf je eigen graf!

Date 8 juli, 2023

Naar de zelfwerkende wc. Dat is de kop van een column van Frits Abrahams in de NRC van afgelopen woensdag. Over hoe de overheid de zorg voor ouderen heeft uitgekleed, waarbij verwacht wordt dat ze meer mantelzorg van kinderen en buren krijgen. Hij wenst dat minister Conny Helder van Langdurige Zorg, over twintig jaar ook […]

Mijn volgende leven

Date 3 juli, 2023

In mijn volgende leven ga ik alsnog allemaal dingen doen die ik in mijn huidige leven gemist heb. Verlangens bevredigen die ik nu niet meer bevredigen kan. En dan voornamelijk als jongere. Ik zal ook dan gay zijn, dat staat buiten kijf. Maar ik zal veel en veel vroeger uit de kast komen. Op een […]