Gepost: juni 2013

Het laatste oordeel

Date 27 juni, 2013

Van jongs af aan heb ik er nooit in geloofd. Dat je ergens na je sterven voor een soort tribunaal zou verschijnen om uiteindelijk in de hemel of de hel te belanden. Voor eeuwig. In de hemel zou ik me na verloop van tijd suf gaan vervelen. En de hel vond ik maar een bedenksel […]

Advaita’s val

Date 21 juni, 2013

Het lastige van non-dualisme is dat er eigenlijk niets over te zeggen valt. Woorden horen bij dingen die allemaal verschillend zijn, of bij acties die allemaal weer anders zijn, en suggereren zo een wereld van onderscheid, verdeeldheid, gescheidenheid die volgens het non-dualisme puur illusie is. Daar is immers alles één omdat het niet-twee, a-dwaita is. […]

Liefde

Date 14 juni, 2013

Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lucas 23:34) Je kan over de Bijbel zeggen wat je wil, maar er staan toch mooie dingen in. Het is duidelijk dat er veel valsheid in geschrifte heeft plaatsgevonden, maar dat neemt niet weg dat Jezus – als hij echt heeft bestaan – […]

Leeghoofd

Date 10 juni, 2013

‘Ik zie dat alle verslavingen voortkomen uit een gehechtheid aan het “ik”. Omdat we vastzitten in de illusie een “ik” te zijn, is er een onbedwingbaar verlangen naar ervaringen waarin het “ik” wegvalt. Gebruik van een (genots)middel is een manier om tijdelijk vrij te kunnen zijn van het “ik”.’ Aldus Arold Langeveld, die in verschillende […]

De ontdekking van de pijn

Date 3 juni, 2013

Het bestaan is veel slimmer dan we denken en is stilletjes al heel druk bezig met ons uit de crisis te helpen. Op een wijze die geen politicus of wetenschapper kan bedenken, laat staan een wereldreddende spirituele goeroe. Die crisis in immers ontstaan uit de verheerlijking van het eigenbelang en de daaruit voortvloeiende controlezucht. Dat […]