Gepost: december 2014

Bezieling

Date 30 december, 2014

‘Dag klok, dag piano, dag planten!’ Zo wens ik van alles welterusten voordat ik ’s nachts het licht uitdoe in de woonkamer. Want ook zij horen erbij als bewoners van dit huis. En ze zijn meer dan dode levenloze objecten voor me. Ook de computer krijgt altijd een aai als ik hem heb uitgezet. Misschien […]

Genetische roulette

Date 21 december, 2014

Genetische roulette. Dat is de titel van een artikel in De Natuur Uw Arts van de Stichting Natuurlijk Welzijn. We kennen inmiddels het verhaal van het landbouwgif glyfosaat dat wordt toegepast om massaal maïs te kunnen oogsten. Opdat de maïs niet zelf aan dit gif ten onder gaat wordt dit genetisch gemanipuleerd zodat het er […]

Depressietijd

Date 18 december, 2014

Ja, ook ik ben wel eens depressief hoor! Een paar weken geleden had ik er weer eens flink last van. Het is er ook de tijd van het jaar voor. De enige remedie die ik weet is om er maar eens flink in te duiken. Somberheid, uitzichtloosheid, machteloosheid. Verschrikkelijke gedachten die allemaal in me opkomen. […]

Geen verplicht vrijwilligerswerk!

Date 10 december, 2014

Voor Blaricum geen verplicht vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering! Eindelijk is het gelukt die ‘tegenprestatie’ van de baan te krijgen, met dank aan mijn eigen fractie Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en… de VVD! Al sinds februari ben ik ermee bezig, en gisteravond kwam de lokale verordening voor de Participatiewet, die op 1 […]

De laatste Sinterklaas

Date 5 december, 2014

‘Maar Sinterklaas, wat doet u nu?’ ‘Even pauze, Piet!’ en Sint kijkt uit over de daken van de stad terwijl hij wat nadenkend aan zijn baard zit te plukken. ‘Maar er is nog zoveel te doen!’ ‘Ja, maar Sinterklaas vreest dat dit voor het laatst is.’ ‘Maar Sinterklaas!’ ‘Tradities komen en gaan, Piet. Zo ook […]

Gij zult participeren!

Date 4 december, 2014

Op 1 januari is het zover. Dan gaan we participeren. Ik verheug me erop. Dan ga ik mijn buurvrouw helpen met haar steunkousen, vrolijke bloemen in de berm kweken, zwerfvuil in mijn straatje opruimen en dat soort dingen. Want we moeten als civil society zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk worden. Welkom in het sociaal domein […]