Meneer de voorzitter

Date 13 mei, 2015

Gisteravond heb ik in het gemeentehuis in de voormalige Bernardusschool weer een vergadering voorgezeten. Of beter: een rondetafelgesprek. Daarin worden onder andere raadsvoorstellen besproken, kan het college om advies vragen, kunnen raadsleden bijgepraat worden, en kunnen burgers inspreken. Net zoiets als commissievergaderingen, maar Blaricum heeft er een andere structuur voor gekozen, iets waarvoor ik al […]