In de overgang

Date 6 januari 2017

Onder de titel ‘Er is alleen maar toon, geen debat’ sloot Bas Heijne het jaar af met een indringend essay in nrc.next waarin hij betoogt dat het debat weer heroverd moet worden op geschreeuw en gespin in de politiek. En terecht, want steeds meer mensen geven minder om feiten, en zelfs als vrijwel alle wetenschappers het over iets eens zijn weten grote massa’s het beter. Zoals Trump beter dan wie ook weet dat de klimaatverandering niet door de mens is veroorzaakt, zodat hij rustig verder kan gaan met stoken van kolen. Het lijkt een strijd tussen domheid en intelligentie waarbij de minder begaafden zich niet gehoord voelen en daarom boos zijn. Wellicht willen ze niet alleen het debat niet aangaan, maar kunnen ze dat ook niet. En natuurlijk is er altijd wel ergens een artikel op het internet te vinden waaruit zij hun gelijk putten. Dat is de intelligentsia te verwijten zolang zij niet in staat is om lager opgeleiden te overtuigen en hun frustraties en boosheid serieus te nemen om zo weer hun vertrouwen terug te winnen. Het idee van gelijkheid schuurt met het feit dat qua intelligentie mensen nu eenmaal verschillen en velen beter met hun handen en gevoelens aan de slag kunnen gaan in plaats van te gaan denken. Zoals de markies De Canteclaer in De Labberdaan stelt: ‘Als het janhagel gaat denken komt het tot de meest stuitende resultaten.’ Dat zien we nu gebeuren.

Maar omdat de samenleving steeds minder werkgelegenheid voor laag opgeleiden biedt, zitten die in het nauw, zodat de enige oplossing lijkt juist deze slachtoffers van robotisering en automatisering de vruchten van de technologische ontwikkelingen te laten plukken. Als er iets een niet meer te realiseren droom is, dan is dat wel de volledige werkgelegenheid, zodat juist voor de lager opgeleiden een gratis basisinkomen het meest voor de hand ligt. En was dat niet het oorspronkelijke doel van robotisering en automatisering? Dat we verlost zouden worden van werk en arbeid en we veel meer zouden gaan doen waar we echt voldoening in vinden? Gelukkig begint het steeds meer mensen, niet alleen aan de linkerkant maar ook aan de rechterkant van het politieke spectrum, te dagen dat we zo’n basisinkomen een kans moeten geven door ermee te gaan experimenteren. Je kunt domme mensen – en ik bedoel dit niet denigrerend – nu eenmaal niet kwalijk nemen dat ze dom zijn, net zoals je pubers niet kan verwijten dat hun denken zich niet echt op de lange termijn richt, en zoals je kinderen niet kwalijk kan nemen dat ze geen vierkantsvergelijkingen kunnen oplossen. Er zijn nu eenmaal lichaamsmensen, gevoelsmensen en denkmensen en die hebben allemaal recht op een eigen plek in de samenleving. Laat voetballers voetballen, kunstenaars kunst maken en denkers hun hersenen gebruiken, debatteren en problemen oplossen.

Daar is de politiek nog niet rijp voor, getuige het feit dat in een democratie iedereen evenveel stemrecht heeft, dus geacht wordt evenveel verstand te hebben van complexe ontwikkelingen. Een arts moet gestudeerd hebben voordat hij in mensen gaat wroeten, een automobilist moet een rijbewijs hebben voordat hij de weg op mag, maar mensen mogen wel zonder stembewijs het stemhokje in. Je hoeft helemaal geen verstand te hebben van hoe de maatschappij en politiek in elkaar zitten om toch invloed te hebben. Politiek is het enige vak waarvoor geen opleiding is vereist, en dat is te merken ook. Zo is bij ons de halve wijk tegen het aanleggen van een vrije busbaan, maar heeft bij provinciale verkiezingen juist gestemd op degene die dat wil doordrukken. Ik vond dat heel frustrerend te zien bij het tellen van de stemmen, want waar doe je het dan nog voor? Iets soortgelijks zou je ook moeten eisen als mensen een politieke partij beginnen, want alles wat vanuit de onderbuik oprispt komen we straks bij de Tweede Kamerverkiezingen – ik schreef bijna ‘Tweede Kamerverziekingen’ – op veel te lange onhanteerbare stembiljetten tegen. En wij straks maar weer sorteren en tellen. Ik moet toegeven dat het vereisen van zo’n stembewijs voor velen een brug te ver zal zijn omdat het de democratische beginselen zou aantasten. Maar als je er zo over denkt moet je het ook gerechtvaardigd vinden dat mensen zonder rijbewijs in een auto mogen stappen.

Bas Heijne ziet de groeiende polarisatie in de samenleving als een ideologisch conflict: ‘universalisme tegenover nationalisme, gelijkheidsdenken tegenover groepsdenken, het streven naar gezamenlijkheid tegenover identitaire eigenheid.’ Iets verderop spreekt bij van de tegenstelling tussen de Verlichting en de Contraverlichting: ‘Richten we onze samenleving in naar de idealen van de Verlichting, waarbij gelijkheid of individuele vrijheid vooropstaat en waarin de verbondenheid van een individu met alle mensen ongeacht afkomst, kleur, en wat dan ook wordt onderstreept? Of vallen we terug op de verhalen van eigenheid die de zogeheten Contraverlichting ons voorhoudt, waarbij de nadruk op eigenheid wordt gelegd – culturele, historische en culturele eigenheid?’ Hier lijken de hoog opgeleiden aan de kant van de Verlichting te staan, en de laag opgeleiden aan die van de Contraverlichting die als reactie op de rationele Verlichting gekenmerkt wordt door romantiek en conservatisme. Als je er zo naar kijkt lijkt het bijna astrologie omdat je er de weerstand tegen de komst van het Watermantijdperk in kunt herkennen. De romantiek van het verdwijnende tijdperk van de Vissen, zwelgend van gevoel voor eigenheid en kleinschaligheid, die plaats moet maken voor de rationele Aquarius die alles graag op wereldschaal aanpakt en niets wil weten van burgerlijke kleine gevoelens. Stad tegenover dorp, grootschaligheid tegenover kleinschaligheid, verstand tegenover gevoel, hoog opgeleid tegenover laag opgeleid – het lijkt allemaal samen te hangen.

Als romanticus voel ik me met het ene been in het Vissentijdperk staan en ben ik een conservatieve aanhanger van de Contraverlichting die niks wil weten van de megalomanie die de eigenheid van zijn eigen dorp dreigt te overspoelen, en die in opstand komt als het verstand het gevoel gaat overvleugelen. Maar met het andere been sta ik in het Watermantijdperk, gelovend in de zegeningen die techniek zoals het internet kunnen brengen, in een wereld waarin alle mensen wereldburgers zijn, en in de vrijheid, gelijkheid en broederschap die Aquarius belooft. Zo leven de liberaal en de conservatief allebei in mij, ben ik in de overgang. En niet alleen ik, maar de hele westerse samenleving.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Kerstnacht

Date 24 december 2016

Robbie nam me gisteravond mee naar het Oval Theatre, waar vlak voor het podium nog stoelen vrij waren. Het was te lang geleden dat we samen naar een theatervoorstelling waren geweest en we vonden het zo’n leuk idee dat we niet op het programma hebben gelet. Maar zodra het doek openging wist ik het. Een kerstshow! O help! Met van die uitbundige glitterdecors en kleurige nichtenkitsch! Ik wilde Robbie niet kwetsen, dus zei er maar niks van. Besloot om, nu ik hier toch zat, het een en ander maar over me heen te laten komen. O Holy Night doet me zweven in hemelse sferen die uitpuilen van onaardse schoonheid, waarheid en goedheid. Er valt langzame sneeuw over het toneel maar geen van de zangers heeft last van de kou. Silent Night, dat onsterfelijke lied dat in 1818 door Franz Grüber getoonzet is. Wat heb ik toch tegen dat van mierzoete romantiek druipende lied dat allemaal valse gevoelens van geborgenheid en vrede in je doet opwellen? Kerst als een feest van warmte die je elkaar nooit genoeg kunt toewensen en geven? Vergeet de oorlog, Nice en Berlijn in een intiem vredig samenzijn? Maar hoe kan dat in een wereld die schudt op zijn grondvesten?

Geleidelijk zink ik wat weg in mijn weerstand en twijfels. Wat is toch die weerstand van mij tegen deze hypnose van profetische visioenen? It’s the most wonderful time of the year wordt gezongen. Dansers huppelen en maken salto’s over de bühne, maar ik háát de decembermaand met al zijn hypocriete verplichtingen en kunstmatig samenzijn. Wat moet ik met al die sentimentele oppervlakkigheid? In Last Christmas gaat het alleen maar over dikke truien, warme sjaals, sneeuwballen gooien en gezelligheid, terwijl het toch eigenlijk over Jezus zou moeten gaan? Niet eens over Christus, want die is pas een dikke dertig jaar later tijdens zijn doop geboren, zodat kerstmis eigenlijk jezusmis zou moeten heten. Maar laten we het gezellig houden. Electronic Santa is een grappige afwisseling tussen alle snoezige kerstliederen, en geleidelijk begin ik me een beetje thuis te voelen in deze voorstelling, vooral omdat alles zo ontzettend mooi en knap is gearrangeerd en vormgegeven. De liefde waarmee dit alles in elkaar is gezet ontroert me. ‘Beetje koude rillingen,’ fluister ik Robbie toe, die met een ‘Ja hè?’ mijn gevoelens deelt.

Ik smelt, laat de koestering en de geborgenheid over me heen komen. Heb nog net geen tranen in mijn ogen. Is juist die geborgenheid het geheim van kerstmis? Dat ik mij ondanks alle bedreigingen, geweld en ellende in de wereld toch veilig durf te voelen, me durf over te geven aan een basisvertrouwen dat wellicht alleen in de heilige donkerte en stilte van een kerstnacht te vinden is? Een diep weten dat alles goed is zoals het is, dat er uiteindelijk niets anders dan verstilde vrede bestaat in de diepe kosmos, en dat al het andere illusie is? Dat oorlog en pijn alleen maar blijven bestaan zolang we erin geloven? Wat gebeurt er met me? Een Feliz Navidad wordt me toegewenst. Het is feest! Er wordt geschaatst over het toneel, applaus dendert door de zaal. Het kerstfeest gaat niet zozeer om de geboorte van iemand tweeduizend jaar geleden, maar om de geboorte van jezelf, het ontdekken van je eigen licht in de koude duisternis. Dan verlang je niet meer naar cadeautjes in de kerstboom, maar hooguit naar iemand om dit alles mee te delen, want All I want for Christmas is you.

Temidden van de woelige wereld daalt geluk op ons neer. Dat trekt zich niets aan van ellende en leed, en blijft als zegenende witte bloemen over ons regenen. Voor geluk is durf nodig, de lef om dit te ontvangen. Echte moed toont zich niet in strijd maar in overgave. So this is Christmas. Nog onder de indruk wandelen we na afloop het theater uit, de trappen af, de sneeuw in. Ik heb iets moois meegekregen dat me diep in mijn hart blij maakt. We geven elkaar afscheidskusjes. Dank je wel voor deze mooie avond, Robbie!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Dodendag

Date 11 december 2016

Het lijkt vandaag wel dodendag! Zes van de negen nieuwsberichten waarmee nu.nl vanmorgen opende gingen over de dood. Dodental aanslagen Istanbul loopt op tot 38. Zeker twintig doden bij aanslag in Caïro. Dodental door instorten kerk Nigeria stijgt naar 160. Doden bij bomexplosies in Somalische hoofdstad Mogadishu. A9 bij Amsterdam zondagochtend nog dicht na dodelijk ongeval. Tientallen doden door ongeluk met tankwagen op snelweg Kenia. De dood druipt als bloed over onze beeldschermen, bloed dat kruipt waar het heel goed gaan kan want hier in het Westen is de dood een diepe obsessie waarvoor we vrijwel continu op de vlucht zijn. In onze eigen wereld vermijden wij die als de pest, maar als die zich ergens buiten ons directe gezichtsveld ophoudt genieten we er graag van. Want als dat niet zo was dropen de media niet over van moord en doodslag, oorlogen en ongelukken, terrorisme en aanslagen, hongersnoden en ziektes. Met ons voortdurende bezigzijn werpen we de dood verre van ons en zolang die ver buiten onze persoonlijke grenzen waart voelen we ons veilig. Een schijnveiligheid, want de dood laat zich niet kisten en zal hoe dan ook in ons eigen leven toeslaan. Van leven ga je nu eenmaal dood.

Misschien is het wel goed dat de dood ons vanuit de media een beetje sadistisch blijft toegrijnzen. Hij is er nog! De dood is nog niet dood! Juist dat waar we bang voor zijn krijgen we aangereikt op een presenteerblaadje, dat we tegelijk zo snel mogelijk met het erbij horende leven uit het raam gooien. Immers de dood mag niet levend en al uit ons beeldscherm springen en in onze eigen huis- en slaapkamers belanden. Het gaat goed met onszelf en slecht met de wereld, en zo moet het ook blijven. Dood is iets voor anderen, en de media bevestigen dat. Echt leven is leren sterven, heb ik ooit ergens gelezen. Of zelf bedacht. Maar we blijven voortdurend voor het leven kiezen zonder de andere kant van de munt, de dood, op waarde te schatten. Dat is net zoiets als altijd wakker willen zijn en jezelf geen slaap gunnen. Velen zijn er dan ook trots op dat ze weinig slaap menen nodig te hebben, harde werkers te zijn, terwijl juist dit steeds maar bezig blijven in onze 24/7-samenleving de moeder van alle verslavingen is. We vermijden de stilte en rust en zijn dol op elke afleiding opdat we ons niet in onszelf hoeven te keren waar de dood geduldig op ons wacht.

Freud sprak niet alleen over eros, maar ook over thanatos als de doodsdrift die als een miskend verlangen diep in ons bewustzijn huist. Enerzijds is doodgaan taboe, zoals blijkt met alle moeizame discussies over euthanasie. Maar anderzijds genieten we ervan, dagen we haar uit, scheuren we op het scherp van de snede over snelwegen, bedrijven we levensgevaarlijke sporten en willen we al onze angsten overwinnen, willen we onbegaanbare bergen bedwingen. Dat is echter geen acceptatie van de dood maar het bevechten ervan. Daarmee komt thanatos wel een beetje in ons bewustzijn, maar dan wel als vijand terwijl ze evengoed onze vriend wil zijn en dat ook is. Net zoals de slaap dat is na een dag van intens leven. In het oneindige bestek van de kosmische tijd en ruimte is ons leven niet meer dan een flits van een microscopisch klein deeltje. We leven veel langer niet dan wel, en hebben in ons bruisende leven ook een vage herinnering aan en verlangen naar er gewoon niet te zijn. ‘Dan alleen is leven leven als het tot de dood ontroert,’ dichtte Boutens. Het ware leven is sterven, en wellicht is sterven pas het ware leven, de culminatie ervan zoals ik Osho eens heb horen zeggen. Zodat we daar ook niet zo moeilijk over hoeven te doen.

Te zijn én niet te zijn is het antwoord, dan smelten leven en dood samen. Ja, ik ben nog steeds een romanticus. Nu alleen nog de praktijk. Niet dat ik nu meteen dood wil, maar wel dat ik hoop mijn sterven bewust mee te zullen maken, bewust opgaand in het al.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Gemeentelijke mededelingen

Date 10 december 2016

Vanmorgen verschenen ze weer allemaal in mijn telefoon. De gemeentelijke mededelingen. Daarop kun je je abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van alle aangevraagde en verleende vergunningen. Op zich heel positief dat dit kan. Die vergunningen gaan over zaken als het bouwen van woningen, bruggen en bedrijfspanden, het plaatsen van dakkapellen, poorten en uitritten, het organiseren van evenementen, het toekennen van standplaatsen en – last but not least – het kappen van bomen. Die worden niet meer in een lokale krant of het dorpsblad gepubliceerd en dat is heel, heel jammer. Want je hoefde het blad maar open te slaan en je zag in een oogopslag wat er allemaal gewenst en toegestaan was, keurig gegroepeerd naar type vergunning. Sinds een paar jaar zijn echter alle vergunningen die betrekking hebben op de openbare ruimte bij elkaar geharkt onder de naam ‘omgevingsvergunning’ en zoals dat nu ‘naar de bewoners toe gecommuniceerd’ wordt maakt een en ander niet transparanter en toegankelijker. Een voorbeeld met een fictief adres.

Vette onderstreepte kop: ‘Aangevraagde omgevingsvergunning Gebint 3 Blaricum’. Dat maakt mij nieuwsgierig. Wil men bomen kappen of gaat het over iets anders?
Tweede regel, nu niet vet en onderstreept: ‘Aangevraagde omgevingsvergunning Gebint 3 Blaricum’. Dat stond er ook al boven, maar kennelijk moet dat nog even benadrukt worden.
Derde regel, in kleur: ‘Berichttype: omgevingsvergunning’. Nogmaals wordt mij op het hart gedrukt dat het over iets in de openbare ruimte gaat.
Vierde regel: ‘Uitgever: Gemeente Blaricum’. Ja, ik ben kennelijk niet in Bunschoten beland, dus alles lijkt nog goed te werken.
Vijfde regel: ‘Locatie: Blaricum, Gebint’. Zeker weten!
En dan gebeurt er een wonder!
Zesde regel: ‘Publicatiedatum 2016-12-09’. Iets nieuws dat nog niet gezegd is! Maar wat voor vergunning is nu aangevraagd op 12 september of 9 december?
Zevende regel, onderstreept: ‘https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016- (…)’ een link waarop ik kan klikken. Ik kon trouwens ook op de vet weergegeven kop klikken om bij hetzelfde uit te komen. Ik klik en wow! Dan zie ik waar de vergunning over gaat!

Elke zaterdagmorgen, net als ik denk dat een rustig weekend begonnen is maar de overheid kennelijk nog hard aan het werk is, begin ik zo al klikkend door te brengen. Om steeds te komen bij informatie die qua ruimte even makkelijk op de homepagina had kunnen staan zodat niet steeds heen en weer geklikt hoeft te worden. Soms vraag ik me af wie websites van overheden, zoals deze www.overheid.nl, in elkaar knutselt. In elk geval door iemand die hem zelf niet moet gebruiken. Wat heb ik aan termen als transparantie en toegankelijkheid als zoiets simpels zo ingewikkeld wordt gemaakt? Want wat je vroeger in luttele seconden kon overzien vergt nu een poos heen en weer klikken als je een beetje op de hoogte wil blijven van wat er binnen je gemeente gebeurt. En omdat het een landelijk gebruikte website is, zal ik wel niet de enige zijn die extra moeite moet doen om op de hoogte te blijven. Het lijken onbelangrijke kleine dingen, maar ze zijn o zo kenmerkend voor de manier waarop de overheid maar al te vaak met haar burgers omspringt.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

De maanwassers

Date 30 november 2016

Bijna iedereen gelooft dat de schijngestalten van de maan ontstaan doordat zij steeds vanuit een andere hoek door de zon wordt verlicht. Niets is minder waar. Dat is namelijk het werk van Waf en Beertje. De laatste leerde ik in 1985 kennen op het vliegveld van Minneapolis, op terugreis van een festival in Rajneeshpuram. Ik werd meteen verliefd op hem en besteedde mijn laatste dollars aan hem. Meteen genoot hij van de luxe van een eigen zitplaats in het vliegtuig. Waf ontving ik zo’n tien jaar later als cadeautje van Whiskas, en kreeg zijn naam omdat hij als een vrolijk hondje uit de verpakking sprong. Waf en Beertje kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Wel kan Beertje vaak om honing zeuren en Waf om salami, maar ze komen – hoewel ze het daar niet altijd mee eens zijn – niets tekort.

Beertje was al lang het zonnetje in huis, dus zat er niets anders op dan dat Waf het maantje in huis werd. Kennelijk kende Waf  het boek Geen water, geen maan van Osho, want hij begreep al snel dat de maan niet zonder water kon, dus gewassen moest worden. Daarmee ging hij na nieuwe maan steeds twee weken aan de slag, totdat het volle maan was om daarna twee weken even te rusten. Al snel is Beertje hem daarbij blijven helpen, en later bleken ze bij hun werk graag van maagdelijke blanco papiersnippertjes gebruik te maken. Hun drukste dagen zijn zo halverwege het wassen, tijdens het eerste kwartier, want dan groeit de maan het snelst. En als de maan vol is, dan is het maar hopen dat ze hun werk ook kunnen zien want het is sneu als na al hun gewas, waarvan ze soms pijnlijke pootjes overhouden, de maan achter wolken niet te zien is.

Tijdens wassende maan zijn Waf en Beertje op maandag vrijgesteld van corvee in het Astraaltje, een clubhuis voor dieren in het bos waar ze bijna elke nacht heen gaan. Daar drinken en praten de dieren bij een knus knetterend haardvuur. Als het Astraaltje gesloten is – elke maandag dus – gaan ze, al dan niet na het schoonmaken, graag een wandelingetje maken rond het Zwanenmeer. Daar is trouwens altijd de maan te zien, en soms organiseren ze buiten een feest waar ze dansen op muziek van de Rolling Stones die dan lekker hard mag klinken omdat er in de wijde omtrek niemand woont en alle dieren uit de omgeving al op het feest zijn. Ja, Waf en Beertje zijn soms echte feestbeesten! Maar dat mag ook wel, want als zij er niet waren, wie zou dan de maan wassen? Dankzij hen gaat voor niks de maan op!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Beter rekenen en spellen

Date 26 november 2016

Al een jaar of twee test ik elke werkdag mijn vaardigheden in rekenen en spellen. Daar zijn twee verwante websites voor, waar je dagelijks vier reken- of spelopdrachten krijgt. Van tevoren moet je aangeven op welk niveau je meedoet: 1F is dat van speciaal onderwijs, primair onderwijs en praktijkonderwijs, 2F hoort bij vmbo en mbo 1,2 3, en niveau 3F is dat van mbo 4, havo en vwo. In totaal dus 20 vragen per week waarvan de scores in een keurig staafdiagram worden bewaard. Daar zie je alles van de afgelopen zes weken: zowel je eigen scores als het gemiddelde van alle deelnemers. Ik zit op niveau 3F en uiteraard wil ik steeds beter scoren dan het gemiddelde.

De opdrachten van Beter Rekenen vind ik het leukst. Hier zijn zo’n 40.000 actieve deelnemers. Van de vier vragen is de laatste het moeilijkst. Zo werd vandaag gevraagd of de hoek tussen de grote en de kleine wijzer van de klok om 8:23 uur groter of kleiner is dan die om 9:28 uur, en daar heb je dan wel even een rekenmachientje voor nodig. Het leuke van dit soort opdrachten vind ik niet zozeer het rekenen zelf, maar het vinden van de manier waarop je een oplossing vindt: eenvoudige problemen zijn soms ingewikkeld op te lossen en omgekeerd. Maar ik scoor er goed op: mijn laatste fout was op 21 oktober toen ik weer eens ongeduldig de vraag niet goed las. Wat voor mij nieuw was, is dat meneer Van Dalen al lang niet meer op antwoord wacht: vroeger dacht ik dat 4 : 4 x 2 gelijk was aan ½, maar dat is tegenwoordig 2 omdat je de bewerking gewoon van links naar rechts moet uitvoeren. Want computers zien geen verschil tussen vermenigvuldigen en delen, evenmin als tussen optellen en aftrekken – dat zijn eigenlijk dezelfde bewerkingen. Zo leer ik nog eens wat nieuws.

Met Beter Spellen heb ik het moeilijker. Scoor ik met Beter Rekenen 24% boven het gemiddelde van de ongeveer 150.000 gebruikers, met Beter Spellen is dat maar 11%. En dat terwijl ik, in navolging van mijn grootvader en vader, duidelijk iets met taal heb. Vele jaren heb ik ons dorpsblad gecorrigeerd, en van slecht taalgebruik kan zelfs mijn bloeddruk stijgen. Het moeilijke en tegelijk leuke van taal is dat het bepaald niet altijd logisch is. Gisteren maakte ik het helemaal bont door geen enkele meerkeuzevraag goed te beantwoorden: ik koos voor de schrijfwijzen crèmetje, minitieus, cadeauïdee en tesamen – allemaal fout! Heel soms kom ik ook een woord tegen dat ik helemaal niet ken, zoals ‘stadden’, wat mijn spelchecker trouwens ook niet kent. Dat Beter Spellen, net als Beter Rekenen, veel op scholen gebruikt wordt, is geen overbodige luxe want je kunt vandaag de dag bijna geen artikel meer lezen of er staan de meest stomme taalfouten in. Die leiden af van de inhoud. Als mensen veel taalfouten maken verwijt ik hen niet alleen dat ze niet opletten, maar ook dat ze kennelijk geen echte communicatie willen, want daar moet je iets voor over hebben.

Het leuke van beide sites is dat er bij de juiste antwoorden verwezen wordt naar pagina’s waarop een en ander wordt uitgelegd, zodat je tenminste kan weten waarom je bepaalde fouten maakte. Hoewel Beter Spellen ook een pagina ‘weetwoorden’ heeft, omdat het moeiijk uit te leggen is waarom alcohol met een c en karamel met een k wordt geschreven. Geciteerd wordt Jeltje van Nieuwenhoven, die in 2007 voor het laatst juryvoorzitter was van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, die over zulke woorden ooit zei: ‘Vraag me niet waarom, het is gewoon zo.’ En soms is het leuk om dingen te weten zonder de oorzaak ervan te doorgronden en ze gewoon zichzelf te laten zijn.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Aanslag op aandacht

Date 19 november 2016

Symptomen als die van ADHD. Verlies van 15 IQ-punten, net als na een slapeloze nacht of wiet te hebben gerookt. Reactietijden trager dan die na gebruik alcohol. Aldus enkele gevolgen van de aanslag op de aandacht die pushberichten op je smartphone opeisen. Daarover afgelopen donderdag een artikel van Wouter van Noort in nrc.next. ‘De voornaamste reden dat smartphones zo’n slechte invloed hebben: door de afleiding van telefoons zijn mensen vaker aan het multitasken, en multitasken is bewezen slecht voor de kwaliteit van denken en werken.’ Volgens hoogleraar psychologie Sherry Turkle bestáát multitasken niet eens. Je hebt immers maar één aandacht! En volgens veel psychologen moet je aandacht trainen om het te kunnen behouden. En dat lukt niet echt met al die pushberichten op je smartphone, zo’n bericht is ‘zo sterk dat het automatisch de aandacht grijpt. Waar je ook mee bezig bent, als je ziet dat er een nieuw bericht binnenkomt op je smartphone, zal je aandacht er altijd even naartoe gaan.’ Ons brein is namelijk gesteld op nieuwe informatie omdat het voor onze verre voorouders van levensbelang kon zijn.

Kortom: als je je hersens kapot wil maken kan de smartphone daar goed bij helpen. Gelukkig staat er bij het artikel ook een aantal tips om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Apps waarmee je kunt aangeven wanneer je niet gestoord wil worden, zoals Freedom voor de iPhone en ClearLock voor Android. Of een doosje voor je mobieltje dat elektromagnetische straling blokkeert. Maar toch vind ik deze maatregelen een beetje de wereld op zijn kop. Want waarom staan we überhaupt toe dat dit alles gebeurt? Is de vrije markt dan belangrijker dan onze gezondheid? En de aanslag op onze hersenen beperkt zich toch niet alleen tot pushberichten? Je kan tegenwoordig nauwelijks een webpagina openen of na de zinloze meldingen over cookies komt er na een paar seconden wel weer een advertentie overheen of tussendoor. Allemaal reclame, voor zichzelf of voor een ander – dat maakt niet uit want het trekt aandacht. Als ik een klassiek boek lees vallen er toch ook niet om de zoveel pagina’s reclamefoldertjes uit? Op mijn brievenbus kan ik nog een sticker pakken dat ik geen reclame wil, en dat werkt wel aardig, maar hoe doe ik dat met reclame en websites?

Eigenlijk zouden diverse websites en spelletjes die ons met reclame bestoken een betaalde reclameloze versie moeten aanbieden. Die moeten ook ergens van leven en ik vind het niet vanzelfsprekend dat alles maar gratis moet zijn. Zo zou Facebook veel meer aan me kunnen verdienen, en ik snap niet dat ze dat zelf nog niet hebben bedacht. Hoeveel ze nu al aan me verdienen is te lezen in The Guardian (met ook hier een pop-up): als Europese gebruiker verdient Facebook US$ 1,50 per maand aan mijn gebruik. Dus als hij voor minimaal dat bedrag van mijn privacy wil afblijven verdient Mark Zuckerberg nog veel meer aan me. Stom dat hij mij die mogelijkheid niet geeft, door bijvoorbeeld € 4,- per maand te vragen. Welverdiend, want ik maak er dagelijks gebruik van, ondanks de chaotische structuur van Facebook waardoor je maar al te vaak niet komt waar je wezen wil, wat ook weer een aanslag op logisch en helder denken. Maar wellicht heeft het wel een commerciële reden om je alle hoeken en gaten van Facebook laten zien, dus kan dat niet wat overzichtelijker worden voor een eurootje meer?

Wat moet het rustig zijn geweest in de Sovjet-Unie! Het door het kapitalisme gedragen reclameterrorisme laat onze zintuigen en hersenen zo weinig mogelijk met rust. Eigenlijk zou de meeste reclame verboden moeten worden, denk ik wel eens. Dat is wellicht de enige manier waarop uiteindelijk het beste product het meest verkocht wordt. Jammer voor al die mensen in de reclamebusiness, maar dan hadden die maar een behoorlijk vak moeten leren.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

American nightmare

Date 9 november 2016

Na 9/11 hebben we nu ook een 11/9 waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. De wereld zal nooit meer zijn zoals die was. Dat ging op 12 september 2001 steeds door me heen toen ik vanuit een vliegtuig naar de aarde keek. Zo ook vandaag na een onrustige nacht. Je vraagt je af hoe het grootste deel van een volk kan kiezen voor zo’n schreeuwlelijke brulaap als Trump met zijn racistische, seksistische en xenofobe ideeën, die graag Syrië wil bombarderen, vriendje van Poetin wil worden en het worst zal wezen of het milieu door klimaatverandering naar de filistijnen gaat. Een groter contrast met Obama is niet denkbaar, en de samenleving polariseert meer dan ooit, waarbij de halve westerse wereld zijn hart vasthoudt over hoe dit moet aflopen.

Wie zijn dan al die mensen die op Trump hebben gestemd? Onder hen lijkt conservatisme, religie en haat jegens de gevestigde orde hoogtij te vieren. Tegelijk moeten ze wel dom zijn, want hoe kan je anders iemand als deze narcistische blaag serieus nemen? Maar vooral lijkt er een strijd op te laaien tussen laag opgeleide mensen en de meer elitaire hoog opgeleide politiek correcte elite. De Trump-stemmers voelen zich niet gehoord, ja zelfs belazerd door een overheid die niet naar hen luistert, en die in slaap wil laten sukkelen met de belofte van de American dream die nooit ingelost wordt. Ze zijn het gewoon zat, en als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.

De winst van Trump en het verlies van Clinton zijn dan ook hoofdzakelijk aan de democraten te danken. Die bleven systematisch weigeren om voeling met het volk te hebben, en lanceerden een weinig inspirerende kandidaat waar Sanders het veel beter gedaan zou hebben. Zo heeft de bestuurlijke elite een koekje van eigen deeg gekregen. De politieke mokerslag die nu is gevallen kan je de fans van Trump moeilijk verwijten, want domme mensen kan je nu eenmaal niet kwalijk nemen dat ze dom zijn. Het zijn de democraten die, samen met veel westerse overheden, dit allemaal hebben laten gebeuren, terwijl juist zij het zijn die beter hadden moeten weten.

Het gif dat ze hebben laten gisten zal ook overslaan naar Europa en naar ons land, waar Rutte en consorten ook getuigen van blindheid voor wat onder mensen leeft, zoals nu het het doordrukken van het associatieverdrag met Oekraïne. Of, zoals ik op lokaal niveau meemaak, het doordrukken van een HOV-traject dat we niet willen – het is allemaal dezelfde mentaliteit die ertoe leidt dat mensen het praten en argumenteren zat zijn, niet meer willen luisteren en naar andere middelen gaan grijpen en zo zelfs een oorlog riskeren. Laat dit, zoals Rutger Bregman schrijft, in vredesnaam een wake-upcall zijn!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Liefde is inzicht

Date 31 oktober 2016

‘Liefde is het inzicht dat de dingen en mensen niet iets anders kunnen zijn dan wat ze zijn,’ las ik laatst. Het is een uitspraak van Alexander Smit (1948-1998), een leerling van Nisargadatta Maharaj en Wolter Keers, en aan wie een Faceboekgroep is gewijd. Daarop zijn veel lezingen en uitspraken van hem te vinden. Zelf heb ik hem nooit ontmoet. Veel sannyasins bezochten eind vorige eeuw zijn lezingen, maar zelf vond ik één meester – Osho – wel genoeg. Bovendien vertellen alle verlichte meesters toch allemaal hetzelfde? Achteraf toch jammer. Ik bedoel: jammer dat ik zijn warme stem nooit live heb gehoord, hem nooit in levende lijve heb meegemaakt. Alleen in dode lijve, toen hij opgebaard was in de Amstelkerk, alsof ik daarmee toch nog een beetje van zijn uitstraling kon proeven. Later las ik onder andere zijn boek Bewustzijn zodat ik toch nog wat kon genieten van de glashelderheid en directheid waamee hij de advaita-traditie in ons land mede tot leven heeft gebracht.

‘Liefde is het inzicht dat de dingen en mensen niet iets anders kunnen zijn dan wat ze zijn.’ Een uitspraak om even bij stil te staan. Alexander had het vaak over liefde, maar dan zonder zoetsappig te worden. Alleen al de oprechte manier waarop hij het woord in zijn mond neemt getuigt van moed. Want maar al te vaak durven we er eigenlijk niet over te beginnen, bang als we zijn om voor sentimentele watjes of hippies te worden aangezien. Dat komt ook omdat het woord teveel misbruikt is, en mede daarom een stroperige en slijmerige of puur seksuele connotatie heeft gekregen. Het woord ‘liefde’ komt dan ook niet meer voor in partij- en verkiezingsprogramma’s, terwijl liefde eigenlijk de bouwsteen van het bestaan is. Zoals Paulus in zijn brief aan de Korintiërs zei: ‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’ Want wat zou het leven waard zijn als er niets meer was om van het houden? Liefde verenigt, liefde maakt heel, liefde geneest.

‘Liefde is het inzicht dat de dingen en mensen niet iets anders kunnen zijn dan wat ze zijn.’ Liefde is acceptatie van alles zoals het is. Zonder oordeel, zonder verwachting. ‘Wij zijn er niet om aan elkaars verwachtingen te voldoen,’ zei Fritz Perls, de grondlegger van de gestalttherapie. Liefde is het opzij schuiven van onze eigen ideeën over hoe alles zou moeten zijn, en het plaatsmaken voor innerlijke leegte en stilte waarin we koel en objectief kunnen kijken naar de realiteit zoals die werkelijk is. En zo is liefde de enige weg om de werkelijkheid, de ander en onszelf te leren kennen.

De Kaarsvlam, november/december 2016

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Witte Sint

Date 27 oktober 2016

Eerlijk gezegd vind ik dat Sinterklaas niet wit mag zijn. Als witte voel ik me daarmee echt gediscrimineerd, vereenzelvigd als ik word met zo’n rijke autoritaire stinkerd die bovenop zijn schimmel vanuit de hoogte alle lakens en cadeautjes uitdeelt. Ik wil er niet op vastgepind worden dat mijn blanke ras uit slavendrijvers bestond, en dat zij haar Hollandse welvaart voor een aanzienlijk deel te danken had aan het verhandelen van zwarte mensen. Piet mag niet zwart zijn, maar Sint wél wit? Ik ben helemaal niet zo trots op het blanke ras dat een groot aandeel heeft in het naar de afgrond helpen van de wereld. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden tijdens dat feest op 5 december. En het is een slecht voorbeeld voor de kinderen.

Die hele discussie rond Zwarte Piet is op zichzelf al discriminerend. Je kan niet tegen discriminatie vechten zonder zelf te discrimineren. Dat doe je namelijk al door verschillen te zien tussen blank en zwart, tussen man en vrouw, tussen arm en rijk, tussen homo en hetero. Oké, we zijn nog niet allemaal licht getinte biseksuele hermafrodiete middenklassers, maar dat betekent nog niet dat we al die verschillen belangrijk moeten vinden. Mijn moeder wilde weten wat de vader van een lagere schoolvriendje deed. Betonvlechter was die. En van een ander vriendje moest ik goed in mijn oren knopen dat ik er rekening mee hield dat hij een Jood was. Zo raken vriendschappen gecorrumpeerd, ontdaan van hun speelse onbevangenheid.

Zo kende ik Zwarte Piet als een vrolijk hulpje van Sinterklaas, een aardige guit die het gewoon leuk vond om Sint te helpen. Maar omdat hij zwart is mag hij dat niet meer doen – als dát geen discriminatie is weet ik het niet meer. En als Piet niet meer zwart mag zijn, mag Sint ook niet meer wit zijn! Als je echt gelooft dat Piet niet zwart mag zijn, moet je ook Sint door de schoorsteen halen. En moet niet alleen Sint de goedheiligman zijn, maar Piet ook. Moet niet alleen Piet kinderen in de zak stoppen, maar Sint ook. Dan ben je consequent bezig. Ik snap niet dat Piet zich dit allemaal maar laat aanleunen. Pieten zouden met zijn allen het recht moeten opeisen om zwart te zijn.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites