Alan Oken – Zielsgerichte astrologie

Alan Oken: Zielsgerichte astrologie. Uitgeverij Hajefa, paperback, 456 pagina’s, € 24,95

De algemene astrologie, zoals die meestal gepraktiseerd wordt, blijkt tamelijk oppervlakkig te zijn als je die vergelijkt met esoterische astrologie waarmee we in dit boek kennismaken. De exoterische astrologie beperkt zich vaak tot de persoonlijkheid en haar ontwikkeling, ofwel tot het fysieke, het emotionele en het lagere denken. Volgens de theosofie – de centrale pijler van Okens werk – zijn dit de drie voertuigen van het lager zelf of het lager ego, en dienen deze zich te verbinden met het Hoger Zelf, en dit is dan ook waar dit dikke boek over gaat. Astrologische basiskennis is wel een vereiste. Hoewel de beginselen van theosofie en Alice Bailey worden aangegeven, zal bekendheid hiermee de studie toch vergemakkelijken. Geen makkelijk boek dat je in een paar dagen leest, maar waarvoor je rustig de tijd moet nemen om je de stof eigen te maken.

In de vijf hoofdstukken van deel 1 Zielsgerichte Astrologie: een sleutel voor het zich ontwikkelende Zelf wordt de ziel beschreven als ‘een verenigende, collectieve energie waarvan Liefde de aantrekkingskracht en het magnetisme is’ (p. 25), waarbij het er vooral gaat om gaat dat je ‘steeds onpersoonlijker wordt ten aanzien van alles wat persoonlijk is, en toenemend persoonlijk naar alles wat onpersoonlijk is.’ (p. 26). We maken kennis met de zeven bewustzijnsvoertuigen, waarin die van ziel een spiegeling zijn van die van het fysieke lichaam: het hoger denkvermogen, het intuïtielichaam en de spirituele wil. We maken uitgebreid kennis met de wetten en principes van het watermantijdperk: de wet van de juiste menselijke relaties, het principe van goede wil, de wet van het groepsstreven, het principe van unanimiteit, de wet van de spirituele benadering en het principe van essentiële goddelijkheid. ‘Het nieuwe tijdperk wordt esoterisch beheerst door Jupiter en dit houdt een grote belofte in voor een overvloed van vreugde voor de mensheid.’ (p. 70) Dit deel besluit met tien vooronderstellingen van de oude wijsheid, waarin we onder andere lezen dat alles doortrokken is van leven, de ruimte niet leeg is en ons zonnestelsel een zevenvoudige structuur heeft.

De zeven hoofdstukken van deel 2 Een zielsgericht alfabet: de astrologische bouwstenen vertellen over de zeven stralen van Bailey (1880-1949): die van Wil of Macht, van Liefde/Wijsheid, van Actieve Intelligentie, van Harmonie door Conflict, van Concrete Kennis en Wetenschap, van Devotie en Idealisme en van Ceremoniële Orde en Magie – analoog aan de zeven gebieden en de zeven voertuigen die eerder besproken waren. ‘Zie de planeten niet als oorzakelijke factoren of “energiebronnen”, zoals zij dat in de exoterische astrologie en de persoonlijkheidshoroscoop zijn. Ze zouden moeten worden gezien als lenzen, of richtinggevers waardoorheen de zeven stralen zich uitdrukken in het zonnestelsel.’ (p. 123). Bij alle stralen horen een aantal tekens en een of twee planeten, en deze worden uitgebreid besproken. De eerste drie stralen heten ‘stralen van aspect’ omdat ze ieder een aspect van de drie-eenheid uitdrukken, zoals geest, ziel en lichaam, of monade, ziel en persoonlijkheid, of mannelijk, vrouwelijk en androgyn. De overige vier ‘stralen van eigenschappen’ zijn er om ‘de drie hoofdstralen te verbreden, onder te verdelen en te definiëren.’ (p. 141)

Steeds duidelijker wordt het verschil met exoterische astrologie als we lezen dat de ascendant als de focus van de ziel wordt beschouwd, hoe incarnaties van persoonlijkheidsgerichte mensen tegengesteld door de horoscoopcirkel verlopen dan die van zielsgerichte mensen, en hoe er heel andere tekenheersers woden toegewezen. Ook lezen we hoe chakra’s overeenkomen met klieren, organen en planeten waarbij we ook Vulcanus en de Aarde (tegenover de Zon) tegenkomen. De auteur is kritisch over de wijze waarop vaak met chakra’s wordt omgesprongen: ‘Spirituele ontwikkeling komt met de ontwikkeling van spirituele verantwoordelijkheid. De evolutie van een zielsgericht iemand wordt niet bereikt door het zich aangetrokken voelen tot begoochelende fenomenen.’ (p. 185) In de laatste vier hoofdstukken – de helft van het boek – worden de tekens besproken, de huizen (er wordt geen huizensysteem vermeld, maar uit een voorbeeld blijkt dit Placidus te zijn) en de (majeure) aspecten.

Deel 3 Een leidraad voor de zielsgerichte duiding van de geboortehoroscoop geeft overdenkingen zoals ‘De ontwikkeling van de intuïtie van de astroloog is absoluut essentieel (…) moet worden geopend door een instelling van liefdevolle onthechting, zodat het denkvermogen en het hart bewust worden gecombineerd.’ (p. 426) Tenslotte wordt de horoscoop van Mahatma Gandhi uitgebreid besproken, gevolgd door een prachtige ‘Mantra van de discipel’: ‘Ik ben een punt van licht binnen een groter Licht (…).’ (p. 452)

De Kaarsvlam, juli/augustus 2017

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites