Ervin Laszlo – Kosmische visie

Ervin Laszlo: Kosmische visie – Wetenschap en het Akasha-veld. Ankh-Hermes, € 19,50

Een van de thema’s die het nieuwe denken doorstralen is het gegeven dat alles met alles verbonden is. Niet alleen zo boven, zo beneden, maar ook zo binnen, zo buiten, en zo hier, zo daar. Het lijkt erop dat deze tot nog toe subjectief ervaren werkelijkheid nu ook voorzichtig bevestigd wordt in de objectieve wereld van de natuurwetenschap. Hebben kwantummechanica, relativiteitstheorie en chaostheorie in de vorige eeuw al voor revoluties gezorgd, zij krijgen nu een vervolg en wellicht een vervolmaking in de ontdekking van het kosmische geheugen, ook wel bekend als de akasha records, die door sommigen kunnen worden geraadpleegd. Het bestaan van zo’n elektromagnetisch veld, waarin alle informatie van alles wat ooit is gebeurd haarscherp valt te lezen, lijkt voor ons conventionele verstand een onmogelijkheid. Maar als het bestaan van zo’n veld is aangetoond, dan zijn daarmee veel verschijnselen verklaard, zoals synchroniciteit, telepathie, ervaringen uit andere levens, sprongen in de evolutie, paranormale genezingen en mystieke belevingen.

Uitgangspunt is dat een luchtledig, een vacuüm, niet gewoon niets is, maar een superdichte en supervloeibare substantie, ‘en elk deeltje genereert verstoringen, torsiegolven geheten, die dit vacuüm vanuit zijn grondtoestand in beroering brengen. Deze golven planten zich in het vacuüm voort en kruisen elkaar (interfereren). De interferentiepatronen die op die manier ontstaan zijn de hologrammen van de natuur,’ schrijft de auteur op pagina 50. Zoals van de golven van een meer is af te lezen welke schepen of dieren zich erin hebben voortbewogen, bewaart dit vacuüm, door Laszlo het Akasha-veld of A-veld genoemd, alle informatie van alles wat er in de hele kosmos gebeurt. In tegenstelling tot de door wrijvingskracht sterfelijke golven op het meer, blijven de golven in het A-veld wegens hun supervloeibaarheid tot in eeuwigheid bestaan, als muziek die nooit uitsterft en waarin steeds nieuwe instrumenten gaan meespelen. Waar Rupert Sheldrake zich met zijn morfogenetische velden nog tot de biologische wereld beperkt, is hier sprake van een veel ruimere visie omdat het gewoon over alles gaat.

Het boek leest prettig omdat het kort en bondig in 114 pagina’s zegt wat het zeggen wil, terwijl de geïnteresseerde lezer nadere toelichtingen en voorbeelden van raadsels en fabels in de wetenschap kan vinden in de daarop volgende 68 bladzijden. Voor een reis van 13,7 miljard jaar van big bang naar menselijk bewustzijn, en vandaar uit naar de transpersoonlijke wereld en kosmisch bewustzijn, is dit een uitstekende gids. Hoewel het gaat over dingen waarvan verlichten en mystici al eeuwen op de hoogte zijn, is het toch boeiend om te lezen hoe men er (eindelijk) in de wetenschappelijke wereld achter komt dat alles met alles verbonden is. En dit besef lijkt steeds meer een voorwaarde te zijn voor het overleven van ons menselijk ras. Het is geen toeval dat de auteur de oprichter van de Club van Boedapest is, die over de hele wereld projecten ondersteunt die gericht zijn op een duurzame samenleving.

De Kaarsvlam, januari/februari 2005

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites