Heidrun Labots – De heilige lichtdans in de seksualiteit

Heidrun en Paul Labots: De heilige lichtdans in de seksualiteit. Uitgave www.heidrun-astrologie.com, € 13,95

“Dankbaar kunnen wij inzien dat het leven één grote uitdaging is, om ons bewust te maken van ons Goddelijke Zelf. Elk ogenblik wordt ons de mogelijkheid geboden om bewustzijn te vergroten en voor liefde te kiezen. De liefde, die onze heilige herkomst, onze wezenskern vormt en die wij willen uitdragen.” Tot dit besef komen de schrijvers aan het einde van dit boekje, dat ons stap voor stap inwijdt in een wereld waarin seksualiteit niet zomaar een lichamelijke bevrediging is, maar een brug vormt om ons weer met het goddelijke in ons te kunnen verenigen. Seksualiteit “is eigenlijk niet het juiste woord en daarom gebruiken we het woord lichtdans, daar men in de seksualiteit door de lichamelijke dans het licht bereiken kan,” is in de inleiding te lezen.

De heilige lichtdans bevat zeven danslessen. In tegenstelling tot veel literatuur over dit onderwerp ligt het accent niet zozeer op wat partners allemaal moeten doen om tot de ultieme lichamelijke eenwording te komen, maar beschrijft het eerder hoe we op deze wijze tot de goddelijke lichtzee kunnen terugkeren.

In het eerste deel Ons innerlijke licht ontmoeten we onze eigen ziel, onze innerlijke stem die ons de weg wijst: “Het eigen licht en de eigen liefde kunnen waarnemen betekent in harmonie zijn met hart en hoofd en van daaruit handelen.” Dat heeft niks met egoïsme te maken. Integendeel: van ons opofferen leren we niets en voeden we alleen maar ons zelfmedelijden. “De enige schuld bestaat daarin, dat we uit het goddelijk evenwicht raken.”

Het tweede deel Onze goddelijke verbinding met Moeder Aarde gaat over de rol die de vier elementen vuur, lucht, aarde en water spelen in deze éénwording, terwijl we ook de kundalini en de zeven chakra’s met hun bijbehorende zintuigen leren kennen.

In het derde deel De relatie met onze partner wordt het samenzijn vergeleken met het liefdevol onderhouden van een tuin. Nu worden aanrakingen niet alleen als iets lichamelijks ervaren, maar ook als iets van de ziel: “Hoe zachter een aanraking is, des te duidelijker wordt zij door de ziel waargenomen.” Ook wordt in dit deel gewezen op de noodzaak van moed en vertrouwen om tot een volwassen relatie te komen. Zelfs vanaf het prille begin waar liefde zeker niet blind is, integendeel, “zij maakt ons juist helderziend.” Met de partner wordt uiteindelijk een nieuw lichaam geschapen, het ‘Wij’.

Het vierde deel De voorbereiding geeft enkele praktische adviezen, zoals over de inrichting van de kamer van het samenzijn, waarbij gedacht wordt aan bijvoorbeeld wierook, kaarsen, bloemen en kussens.

In het vijfde deel Het voorspel – de heilige dans begint de versmelting met elkaar. “Op onze heilige levensstroom drijven wij dieper en dieper de goddelijke perfectie van de schoonheid binnen (…) en er is geen verschil meer in de gevoelens van mij en van mijn partner.”

Het zesde deel Het hoogtepunt vertelt over de ultieme dans van manlijke met vrouwelijke energie. Hierbij beleeft de ene partner de manlijke, lichtgevende energie en de andere de vrouwelijke, licht ontvangende en vormgevende energie. “Het is de diepste verbinding met de liefde in al haar vormen. Doordat wij ons van deze heilige lichtdans bewust worden, eren wij vol vreugde onze goddelijke herkomst.”

In het zevende deel Het naspel “lost het energetische Wij op en wij beginnen onszelf weer als gescheiden wezens te zien, met een diep gevoel van verbondenheid en dankbaarheid voor deze gezamenlijke, heilige dans in het licht.”

De heilige lichtdans is meer dan informatieve proza. Eigenlijk is het een gedicht waarvan de regels aan elkaar zijn geschreven. Om het hart aan te spreken en te verleiden tot deze natuurlijke reis naar verlichting in liefde, vertrouwen en overgave.

De Kaarsvlam, mei/juni 2006

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites