Oscar Hofman – Klassieke medische astrologie

Oscar Hofman: Klassieke medische astrologie – Genezen met de elementen. Synthese, paperback. 158 pagina’s, € 19,95

De kracht van klassieke astrologie is dat het uit een tijd stamt waarin astrologen nog daadwerkelijk naar de planeten en de sterren keken, en daaruit heel voor de hand liggende conclusies trokken. Zoals het belang dat zij hechtten aan het gegeven of iemand bij dag of bij nacht geboren was – iets dat in de moderne astrologie nog nauwelijks een rol lijkt te spelen. Hoewel we ervoor moeten waken niet alles uit het verleden te verheerlijken, vinden we daar toch vaak pure en wezenlijke waarheden die tegenwoordig onder een dikke laag van cultuur bedolven zijn. Zoals de leer van de humores waarmee Hippocrates en Galenus werkten. Daarin zijn de vier elementen aarde, water, lucht en vuur in het lichaam aanwezig als zwarte gal, flegma, bloed en gele gal en deze vormen de basis van de klassieke medische astrologie. We kennen ze ook in de psychologie als het melancholische, flegmatische, sanguinische en cholerische type. We komen ze in de jaargetijden tegen als herfst, winter, lente en zomer, en uiteraard in de vier tripliciteiten van de astrologie, de aarde-, water-, lucht- en vuurtekens. De zijn alle een combinatie van droog of vochtig met koud of warm, en deze eigenschappen vormen dan ook de basis waarop de klassieke medische astrologie is gebouwd.

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel De basis wordt naast het bovenstaande ook de visie op klassiek-astrologische en regulieren geneeskunde gegeven, waarbij de laatste zich teveel met symptoombestrijding bezighoudt: ‘Het lichaam wordt dan het werk uit handen genomen en het verstoorde evenwicht waardoor de bacterie een kans kreeg, blijft bestaan. (…) Een infectie is dus eerder een gevolg van een ziekte en niet de oorzaak ervan!’ (p. 35). Ook wordt in dit deel aandacht gegeven aan anatomie en organen in relatie met huizen, tekens en planeten, terwijl ook de hormoonklieren met hun bijbehorende chakra’s de revue passeren.

In het tweede deel Diagnose krijgen we les in klassieke astrologie. Opvallend is dat gebruik wordt gemaakt van ‘het moment dat de vraag in zijn essentie door de astroloog wordt begrepen’ (p. 57) in plaats van het moment waarop de vraag tot hem komt. Voor niet-ingewijden worden klassieke begrippen als essentiële en accidentele waardigheid duidelijk uitgelegd. In de analyse wordt het zieke lichaam vertegenwoordigd door heer van de ascendant (en niet door heer 6!), en de dispositor van het teken waarin deze planeet staat is de oorzaak van de ziekte, is de ziekte. Daar is dan aan de plaatsing in teken te zien hoe de balans tussen de humores is verstoord. Voorbeelden van artritis, osteoporose en multipele sclerose, alsook een hoofdstuk over prognose besluiten dit deel.

Het derde deel Behandeling legt met prachtige voorbeelden de gebruikte principes van sympathie en de antipathie uit, en een heldere uitleg ober de werking van homeopathie kan hier natuurlijk niet uitblijven. Er worden adviezen gegeven over voeding, levensstijl en het gebruik van kruiden, bij voorkeur op bepaalde planeeturen van de dag. Verder is er aandacht voor alchemie, de zielstherapie van Hildegard van Bingen met haar diagnose van de wervelkolom, en voor edelstenen.

In het vierde deel Operaties, electies en preventie wordt ingegaan op vragen over deze onderwerpen. Het boek heeft tenslotte bijlagen over blindheidssterren, lichaamstypen en klassieke astrologie, en besluit met een begrippen- en literatuurlijst. Het is een compact studieboek dat je niet in één zucht uitleest maar in kleine hapjes tot je moet nemen. Zelf ben ik geen medisch astroloog, maar de wijze waarop de auteur met ziektes omgaat en zijn visie daarop wekt bij mij het volste vertrouwen.

De Kaarsvlam, september/oktober 2008

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites