Virtual reality

Date 28 februari 2012

Zo in de loop der jaren wordt me steeds duidelijker dat virtual reality mijn hobby en specialiteit wordt. Het lijkt me een leuk onderwerp om lezingen over te geven en ik heb me dan ook gestort in het maken van een powerpointpresentatie, Impress-presentatie moet ik eigenlijk zeggen, want zo heet de Libre Office-tegenhanger van dit programma dat ervoor zorgt dat presentator en publiek elkaar nog maar zelden recht in de ogen kijken. Plaatjes verzamel ik, zoals van het beroemde schilderij van Magritte Ceci n’est pas une pipe. Wat is realiteit? Wat is schijn? Wat is echt? Wat is illusie? Wat is werkelijkheid? Het zijn van die eenvoudige vragen waarop velen de antwoorden menen te weten, maar schijn en werkelijkheid – virtual en non-virtual reality – zijn moeilijker te scheiden dan je meestal denkt. Bestaat een fata morgana? Is de schijn zelf echt? Heeft iemand ooit een rechte lijn gezien? Is geld niet een illusie omdat het niets concreets meer vertegenwoordigt? Kortom: heerlijk om goede en stevige gesprekken over te voeren, bij voorkeur bij een knappende open haard.

Andere werelden. Het idee dat onze materiële wereld niet de enige is, is niet echt origineel. Maar theosofen en antroposofen hebben deze oosterse ideeën heel goed verwesterd, en zelf is mij veel bijgebleven van wat Rozenkruiser Max Heindel zegt over de zeven werelden. Om het toch maar een beetje dicht bij huis te houden: naast onze materiële wereld is er onder andere ook een astrale gevoelswereld en een mentale denkwereld. Deze drie zijn voor mij voorlopig voldoende. Sferen die je kan proeven,  gevoelens die op bepaalde plekken hangen noem je dan astrale velden. Gedachten en ideeën die in de lucht hangen heten dan mentale velden. Ik hou van die driedeling omdat ze parallel loopt met die van handelen, voelen en denken, die je heel vaak ziet als je erop let, en die ik de laatste dagen regelmatig tegenkom in het boek Ik Ben/Zijn van Nisargadatta Maharaj. Er bestaan natuurlijk nog meer hogere en fijnstoffelijker werelden, maar voorlopig wil ik alleen de vraag stellen of deze werelden echt zijn of niet, waarmee tegelijkertijd die vraag is gesteld over onze materiële wereld: is this all there is?

Juist in onze zogenaamde ‘verlichte’ wereld met zijn suprematie van materie en rationaliteit, mag er best eens op gehamerd worden dat er méér is, en dat dat wat méér is even reëel en concreet is als de beperkte materialistische wereld waarin alles alleen om economie lijkt te draaien. Gevoelens en ideeën zijn minstens even echt, en niet een ‘droom’. Oosterse filosofieën draaien dat om: onze materiële wereld is een droom waaruit wij kunnen ontwaken, een filosofie die ook door The Beatles dichterbij ons zijn gebracht, en door George Harrison in zijn lied Living in the material world. Maar of het nu om werkelijkheid of een droom gaat: voor mij is de ene wereld niet minder waard, echt of reëel dan de andere, en horen ze allemaal bij het leven. Vandaar dat je moeilijk de ene een schijnwereld kunt noemen en de andere niet: gedachte- en gevoelswerelden zijn even echt als die van de materie. Sterker nog: zou er zonder gedachten, ideeën, en zonder gevoelens, liefde, überhaupt een materiële wereld bestaan?

Ooit noemde ik een weblog Virtuele vrienden. Dat is trouwens ook het antwoord op de vraag die ik in de vorige weblog stelde: de titel van het boek is steeds gelijk aan de naam van de eerste blog erin. Je hoeft dus alleen te kijken naar de eerste weblog na de genoemde 6 juni 2010. In die blog vertel ik over de echtheid van virtualiteit, over hoe ik iemand ken die ik nooit ‘in het echt’ heb ontmoet. Dat blijft een wonder, net zoals het een wonder is dat muziek ons zo kan beïnvloeden, of dat we allemaal geïnspireerd en geobsedeerd kunnen zijn door bepaalde gedachten en ideeën. Uiteraard heb je een probleem als je al deze werelden door elkaar heen gaat halen – bijvoorbeeld iets astraals voor iets concreets aanziet of zo – maar je hebt ook een probleem als je die andere werelden ontkent of uit de weg gaat. ‘Begin eerst maar in deze wereld je zaakjes op orde te krijgen voordat je toe bent aan andere, hogere werelden,’ wordt dan gezegd. Terwijl het volgens mij juist onmogelijk is om een beetje leuk in deze wereld rond te wandelen zonder contact met die andere werelden.

Zoals ik al eerder zei: virtual reality bestaat eigenlijk niet. Maar dat maakt het juist wel zo leuk om erover te vertellen!

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>