De ontwrichting

Date 24 april 2014

Hoe we sluipenderwijs naar een totalitaire staat toegroeien werd vorige week duidelijk met de uitspraak van de Hoge Raad: pedofielenvereniging Martijn is verboden. Heel voorzichtig wordt zo geknabbeld aan het recht op vrije meningsuiting. Eerst door een club te verbieden waarvan de opvattingen volgens de meesten van ons het meest verwerpelijk zijn, waardoor meteen de vraag oprijst: wie volgt? Velen ondertekenden een petitie tegen dit verbod, waaronder Anton Dautzenberg, Arnon Grunberg, Tommy Wieringa en Freek de Jonge. In De Correspondent maakte ook Rob Wijnberg zich zorgen: ‘Waarom dan niet ook – uit naam van de communis opinio, of de schade die het berokkent (…) – gezien de financiële crisis die het neoliberalisme heeft veroorzaakt – de opvattingen van de VVD in de ban doen?’ vraagt hij zich af. En gisteren loog het redactioneel commentaar van nrc.next er niet om, als zij vraagtekens zet bij het door de Hoge Raad gehanteerde ontwrichtingscriterium: ‘In een vrije samenleving moet het ook mogelijk zijn om rondom ongewenst, schokkende en zelfs schadelijke opvattingen een vereniging te organiseren.’ De Hells Angels zijn toch ook niet verboden? Ook daar zijn de leden niet de meest gewaardeerde elementen van onze maatschappij. ‘In een vrije samenleving heeft het bovengronds en dus zichtbaar houden van groepen burgers met ongewenste opvattingen of activiteiten ook nut.’ Je hoeft echt niet hoogbegaafd te zijn om te zien dat met verdringing, verbieden en onderdrukking problemen niet worden opgelost maar alleen tijdelijk worden weggepoetst.

Zoals mogelijk terrorisme een excuus is om mensen van hun privacy te beroven, is mogelijk kindermisbruik een excuus om de vrije meningsuiting te beknotten. Maar moet je een vereniging waarvan de leden strafbare feiten begaan verbieden? En is de vrije meningsuiting niet juist bedoeld om ook mensen met afwijkende meningen aan het woord te laten, hoe verwerpelijk we ze ook vinden? Een halve eeuw geleden hadden we het moeilijk met clubs die voor crematie en vrijwillige euthanasie waren, maar hebben we die verboden, hebben die zoveel schade aangericht? Dat ontwrichtingscriterium – en er wordt alleen nog maar gesproken van een mogelijke ontwrichting – kan propaganda van welke revolutionaire opvatting dan ook in de kiem smoren. Zoals leden van Hells Angels persoonlijk vervolgd moeten worden voor wangedrag, geldt dat natuurlijk ook voor de leden van Martijn als zij kinderen misbruiken – direct, of indirect in geval van gebruik van kinderporno. En dat gebeurt ook. Maar een vereniging mag van mij alles ter discussie stellen omdat hiermee de dialoog open blijft en zaken als pedofilie besproken blijven. Alleen respect hebben voor opvattingen van mensen met wie je het eens bent is geen kunst, leeg, zo niet hypocriet.

Ik zou in discussie willen gaan met pedofielen, de zwartste zondebokken van deze tijd. Net zoals ik zou willen luisteren en debatteren met veel andere mensen die in mijn ogen totaal foute dingen doen. In de jaren zestig deden we minder moeilijk over seks met kinderen. ‘Moet kunnen.’ In de nasleep van dat gevoel voor ongebreidelde vrijheid vertrouwde een bankmedewerker me in de toilettenhal zijn verhalen toe over hoe hij met de jongens van zijn sportclubje omging. Dat het lang niet altijd om enge dingen als verkrachting ging. Dat seksuele avances vaak uitgingen van de jongetjes zelf. Ja, als dat zo is, waar deed je dan eigenlijk moeilijk over? Dat klinkt nu ongeloofwaardig, omdat we weten dat kinderen geen seksuele behoeftes kunnen hebben zolang ze nog niet de puberteit hebben meegemaakt en mede daarom elke gelijkwaardigheid, in welke betekenis dan ook, ontbreekt. Dat kinderen er trauma’s van overhouden. Maar wie weet komt over enkele decennia Sigmund Freud weer uit de kast, bij wie immers alles seksueel is en kinderen wellicht lang niet zo onschuldig blijken te zijn. Het zal je trouwens maar overkomen dat je pedofiel bent: geen enkele seksuele afwijking is iets waarvoor je zelf kiest omdat die het leven alleen maar lastiger maakt.

En als de Hoge Raad dan toch zo nodig consequent wil zijn, laat ze dan ook de Hells Angels verbieden. En de VVD. Maar ik geloof er niet in. Wat nu gebeurt is opportunistische volksverlakkerij, inspelen op de populistische onderbuik, het aanvuren van een heksenjacht, het ondergronds jagen van dubieuze krachten die je veel beter in het volle daglicht kunt bestrijden. Natuurlijk ga je door het lint als je er zelfs alleen maar aan denkt dat je kind wordt verkracht, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost. Emotioneel bestrijden van kwaad polariseert alleen maar en maakt het alleen maar erger. Deze uitspraak is dan ook koren op de molen van de hetze waarin gesnakt wordt naar brandstapels en lynchpartijen. Zo helpt de Hoge Raad mee aan de ontwrichting die ze pretendeert te bestrijden. Mag ik dit trouwens wel schrijven? En hoe lang nog?

 

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

4 reacties op “De ontwrichting”

 1. Peter Woninck op Facebook zei:

  Neem maar snel iets te eten Satyamo, De mannen van Fred Teef zijn onderweg 😉

 2. Marcel zei:

  De uitspraak van de Hoge Raad is begrijpelijk, omdat deze het ‘ontwrichtingscriterium’ beoordeelt aan de hand van wat maatschappelijk gangbaar is. ‘De schuld’ ligt dus niet bij de Hoge Raad, maar bij wat wij, als maatschappij, vinden.

 3. Satyamo Uyldert op Facebook zei:

  Ik denk dat ze nog in de file staan, Peter!

 4. Geert zei:

  Ha, ik ben heel benieuwd wat het Europees Hof vindt van deze uitspraak in relatie tot het europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) waarin ook toch iets staat over de vrijheid van meningsuiting enzo. Dan is het wel zaak dat ‘iemand’ in beroep gaat bij het Hof.

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>