Vertrouwen

Date 30 juni 2006

Gisteren een raadsvergadering onder politiebewaking. Iemand was het oneens met een te nemen besluit en had dreigende taal gesproken. En je weet maar nooit. Dus een politieautootje voor het gemeentehuis en agenten in burger in de publieke tribune, die afgeladen was met hoofdzakelijk voorstanders van ons besluit. Waar ging het over?

Er wordt een nieuwe wijk gebouwd met zo’n 750 woningen, de Oldegep­pelermeent. Daar komen geen winkels. In de aangrenzende wijk Graasland is wel een winkelcentrum en de ondernemers daar zien natuurlijk het liefst rechtstreekse autoverbindingen met de Oldegeppelermeent, dwars door de wijk heen. Die wegen waren zelfs al in een masterplan opgenomen. Daar was niet iedereen het mee eens. Ook onze partij niet. Wij hadden hier rond de verkiezingen zelfs een item van gemaakt. Zodat dit niet de eerste keer was dat de tribune vol zat met protesterende Graaslanders die het groen, de rust en de veiligheid in hun wijk wilden behouden. Wat onze coalitie betreft helemaal terecht, temeer omdat het maar een minuutje om is als je met de auto over bestaande wegen het winkelcentrum De Balken wilt bereiken.

Gisteren moest dus het raadsbesluit worden genomen dat zich duidelijk uitsprak tegen aanleg van deze wegen. En de bewoners wilden zich er kennelijk ter plekke van vergewissen dat dit ook werkelijk zou gebeuren, want je weet het maar nooit met die politici. Uiteraard waren er enkele raadsleden die het een en ander nog eens wilden onderzoeken. Eén van de weinige dingen die ik tot nu toe in de raad heb gezegd is dat er nu eenmaal dingen zijn die zo duidelijk zijn dat je ze niet eens moet willen onderzoeken. Je gaat toch ook niet een McDonald’s op het veldje achter de kerk bouwen? Zoiets moet je niet willen, heet het dan. Dat was gisteren door anderen nog eens herhaald. Dat er nooit iets gebeurt als je eindeloos blijft onderzoeken en onderzoeken… Ondanks vage dreigingen met claims, waarvan je je kan afvragen wat de juridische waarde ervan is, hebben we onze poten stijf gehouden. Hoewel vanzelfsprekendheden geen applaus behoeven kwam dat toch. Een verkiezingsbelofte is waargemaakt en de coalitie sterker geworden. Vertrouwen is gegroeid, en dat is toch een mooie afsluiting voordat het zomerreces begint.

Het plaatselijke sufferdje Nieuwegeppeler Courant de GONG (dat zijn naam dankt aan de drie GONG-gemeenten waar hij verspreid wordt: Geemland, Olde- en NieuweGeppel) kopte gisteren dat met dit raadsbesluit het voortbestaan van winkelcentrum De Balken aan een zijden draad hangt. We wachten af. ‘Balken-ende?’ vroeg ik ooit hierover op een plaatselijke website. Tijdens de borrel na afloop van de vergadering kreeg ik een sms’je van Vriend: het kabinet Balkenende was gevallen. Zo boven, zo beneden. Er hangen kennelijk balken in de lucht En hoewel de winkeliers hun kunstonzinnige boegbeeld van fysieke balken vorig jaar hebben verwijderd, hoop ik toch dat velen er een mooie omzet zullen blijven halen.

Want vandaag werd bekend dat de consumenten weer geloven in de economie, dat er voor het eerst sinds vijf jaar méér optimisten dan pessimisten onder hen zijn. Hopelijk is bij ons heel in het klein het vertrouwen in de politiek ook een beetje toegenomen.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>