Buuf overleden…

Date 15 januari 2009

Afgelopen maandag is ze´zacht en kalm´ overleden. ´Buuf´, zoals we haar noemden, de buurvrouw die iets verderop in het galerijtje op de derde verdieping woonde. Toen ik in 1987 naar Buitenveldert verhuisde en ze me buiten met een muts op zag lopen, verheugde ze zich in wat jong bloed in het woonblok met veel burgerlijke gezapigheid. Zij was 59, ik 40. Via haar man Jan, die ook met computers hobbyde, kwam ik daar over de vloer. In de gesprekken domineerde hij nogal, zodat ik pas eigenlijk goed contact met Buuf kreeg nadat Jan eind 1991 was overleden. Socialisten waren het, rassocialisten, en ik genoot altijd van hun verhalen daarover. Zelf ben ik nogal antisocialistisch opgevoed, zodat bij hen hele nieuwe werelden voor me opengingen. Ja, Vriend en ik zijn zelfs eens met Buuf naar de Paasheuvel gefietst, waar ze vertelde en vertelde over de gebouwen en wat ze daar allemaal had meegemaakt. Ze toonden me boeken uit haar jeugd die erop gericht waren om de jongeren kennis en wijsheid bij te brengen. Ze vertelde over de bijeenkomsten en de liederen die ze zongen. Het straalde allemaal van een levenslust, enthousiasme en optimisme die je alleen in het socialistische partijleven kon aantreffen. Het was bezield.

Buuf was gul en stopte me af en toe stiekem wat geld toe. Gaf me zelfs een hele nieuwe zitbank, die nog altijd in de woonkamer staat. Want ook in de praktijk was ze socialiste. Ze leidde min of meer de bewonersvereniging, en besteedde het maken van de nieuwsbrief daarvoor graag aan mij uit. Tegelijk zat ik in de ledenraad van bouwvereniging Rochdale – toen nog een gemoedelijke, bijna communistische club – en dat was iets wat Buufs nieuwe vriend Henk ook wel aansprak. Maar intussen veranderden de tijden. Marianne Sint kwam met schuivende panelen en Heerma met de liberalisering van de woningcorporaties. Het waren de jaren negentig waarin alles wat een club, vereniging of partij was opeens een bedrijf moest worden, en als zodanig projectmatig aangepakt en bestuurd diende te worden. Zo ook Rochdale, waar de ledenraad collectief zelfmoord pleegde door – met slechts twee stemmen tegen, waaronder die van mij – voor een fusie te stemmen waarmee ze meteen de grootste corporatie van Amsterdam werd en daarbij haar naam nog behield ook. Bij haar honderdjarige bestaan in 2004 werd de hele ledenraad inclusief partners uitgenodigd voor een reis naar het Engelse plaatsje Rochdale, maar ik zag het niet zitten om met die club in één vliegtuig of hotel te zitten…

Buuf. Haar leven veranderde toen ze in haar blinde enthousiasme over een kleedje struikelde en haar heup brak. Inmiddels woonde ik in Oldegeppel en was vriend Henk haar buurman geworden omdat hij in mijn woning was getrokken. Hij had een fobie voor ziekenhuizen, zodat ik vaak vanuit Oldegeppel naar Amsterdam ben gegaan om Buuf naar de poli te begeleiden. Maar de heup is nooit meer echt goed gekomen. Wellicht maakte ook daardoor haar levensvreugde steeds meer plaats voor verbittering. Ook politiek begonnen we uit elkaar te groeien. Tot dan toe waren we alle drie enthousiaste fans van Pim Fortuyn, maar we trokken steeds uiteenlopender conclusies uit zijn opvattingen. Wellicht heeft ook haar teleurstelling over het socialisme bijgedragen aan de kwaadheid en radicalisering, die er uiteindelijk toe leidde dat we elkaar de laatste jaren niet meer hebben gezien. Maar zo wil ik me Buuf niet herinneren, omdat zij in wezen niet de verbitterde vrouw uit haar laatste jaren was. In haar leven heeft ze het socialisme zien instorten, heeft ze moeten meemaken hoe Kok zijn socialistische veren afschudde en hoe de socialisten gezwicht zijn voor het neoliberalisme. In deze dagen, waarin we geconfronteerd worden met de brokstukken van dat ongebreidelde liberalisme, heeft ze deze wereld verlaten. In mijn gedachten blijft ze op de Paasheuvel dansen en zingen in de zon.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>