Gemeentelijke mededelingen

Date 10 december 2016

Vanmorgen verschenen ze weer allemaal in mijn telefoon. De gemeentelijke mededelingen. Daarop kun je je abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van alle aangevraagde en verleende vergunningen. Op zich heel positief dat dit kan. Die vergunningen gaan over zaken als het bouwen van woningen, bruggen en bedrijfspanden, het plaatsen van dakkapellen, poorten en uitritten, het organiseren van evenementen, het toekennen van standplaatsen en – last but not least – het kappen van bomen. Die worden niet meer in een lokale krant of het dorpsblad gepubliceerd en dat is heel, heel jammer. Want je hoefde het blad maar open te slaan en je zag in een oogopslag wat er allemaal gewenst en toegestaan was, keurig gegroepeerd naar type vergunning. Sinds een paar jaar zijn echter alle vergunningen die betrekking hebben op de openbare ruimte bij elkaar geharkt onder de naam ‘omgevingsvergunning’ en zoals dat nu ‘naar de bewoners toe gecommuniceerd’ wordt maakt een en ander niet transparanter en toegankelijker. Een voorbeeld met een fictief adres.

Vette onderstreepte kop: ‘Aangevraagde omgevingsvergunning Gebint 3 Blaricum’. Dat maakt mij nieuwsgierig. Wil men bomen kappen of gaat het over iets anders?
Tweede regel, nu niet vet en onderstreept: ‘Aangevraagde omgevingsvergunning Gebint 3 Blaricum’. Dat stond er ook al boven, maar kennelijk moet dat nog even benadrukt worden.
Derde regel, in kleur: ‘Berichttype: omgevingsvergunning’. Nogmaals wordt mij op het hart gedrukt dat het over iets in de openbare ruimte gaat.
Vierde regel: ‘Uitgever: Gemeente Blaricum’. Ja, ik ben kennelijk niet in Bunschoten beland, dus alles lijkt nog goed te werken.
Vijfde regel: ‘Locatie: Blaricum, Gebint’. Zeker weten!
En dan gebeurt er een wonder!
Zesde regel: ‘Publicatiedatum 2016-12-09’. Iets nieuws dat nog niet gezegd is! Maar wat voor vergunning is nu aangevraagd op 12 september of 9 december?
Zevende regel, onderstreept: ‘https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016- (…)’ een link waarop ik kan klikken. Ik kon trouwens ook op de vet weergegeven kop klikken om bij hetzelfde uit te komen. Ik klik en wow! Dan zie ik waar de vergunning over gaat!

Elke zaterdagmorgen, net als ik denk dat een rustig weekend begonnen is maar de overheid kennelijk nog hard aan het werk is, begin ik zo al klikkend door te brengen. Om steeds te komen bij informatie die qua ruimte even makkelijk op de homepagina had kunnen staan zodat niet steeds heen en weer geklikt hoeft te worden. Soms vraag ik me af wie websites van overheden, zoals deze www.overheid.nl, in elkaar knutselt. In elk geval door iemand die hem zelf niet moet gebruiken. Wat heb ik aan termen als transparantie en toegankelijkheid als zoiets simpels zo ingewikkeld wordt gemaakt? Want wat je vroeger in luttele seconden kon overzien vergt nu een poos heen en weer klikken als je een beetje op de hoogte wil blijven van wat er binnen je gemeente gebeurt. En omdat het een landelijk gebruikte website is, zal ik wel niet de enige zijn die extra moeite moet doen om op de hoogte te blijven. Het lijken onbelangrijke kleine dingen, maar ze zijn o zo kenmerkend voor de manier waarop de overheid maar al te vaak met haar burgers omspringt.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>