Oud en nieuw

Date 31 december 2017

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En die schaduwen lijken elk jaar sneller te vliegen, want als we straks weer naar het vuurwerk kijken zal de vorige jaarwisseling voor mijn gevoel hooguit een maand geleden geweest zijn. Wellicht is van al onze zintuigen dat voor de tijd wel het meest bedrieglijk. Wat niet wegneemt dat we eigenlijk door al onze zintuigen worden belazerd waar we bij staan. De concrete wereld ziet er massief uit maar bestaat voor het allergrootste deel uit leegte. En niet alleen ons aantal zintuigen is beperkt, ook het spectrum waarbinnen we dingen kunnen waarnemen is beperkt. Kortom: het lijkt nergens op, en opnieuw bevestigt het mijn idee dat de realiteit radicaal anders in elkaar zit dan we waarnemen en we ons kunnen voorstellen. Alles is illusie, en zo ook de tijd. Maar kennelijk hebben we al dit bedrog toch nodig om te leven en te overleven.

Zijn het verleden en de toekomst minder echt dan het heden? Bestaat het verleden nog, bestaat de toekomst al? Waarom beperken we ons alleen tot het heden als we het over de realiteit hebben? Is dat niet even stom als te denken dat zich achter de horizon geen andere wereld bevindt? Waarom zou het heden meer waar of echt zijn dan wat gebeurd is of nog gebeuren zal? Waarom geloven zovelen alleen in een hier en nu, en niet in een overal en altijd? Stel je eens voor dat alles tegelijk gebeurt! Dan zijn alle beeldjes uit je levensfilm even waardevol en echt. Dan hoef je niet meer weemoedig over het verleden te mijmeren of verlangend naar de toekomst uit te zien. Omdat die er gewoon zijn. Geloof in tijd en ruimte getuigt dan van een bewustzijnsvernauwing die door onze hersenen wordt geproduceerd en waarvan weinig meer overblijft als je die even uitschakelt. Wat voor velen heel moeilijk is omdat het het makkelijkste is dat er is. Je hoeft er alleen maar goed voor op te letten, dat hier en nu zo totaal te ervaren zodat het oplost in een overal en altijd.

Problemen en angsten kunnen niet in het hier en nu bestaan. Dan is er alleen maar wat er is. ‘Alles is er al,’ schreef mijn Wijze Tante vaak. Zelfs van pijn kun je je afvragen hoe echt die eigenlijk is, of die voor het merendeel niet ontstaat uit de illusie dat die bestaat. Kan iemand die volledig ontspannen is nog iets voelen als angst, verlangen en pijn? En kunnen we ons zo moeilijk ontspannen omdat we er zo graag willen zijn in plaats van dat we worden? Dat we liever een ik zijn dan dat we ons laten dansen op de voortdurend veranderende, verkleurende en vergeurende golven van de kosmos? Waarom verliezen we ons in de droom dat we alles kunnen grijpen, begrijpen, onder controle houden terwijl we niet veel meer zijn dan een druppel in de oceaan waarin alles met alles verbonden is, en afhankelijk is van al het andere? Als ik naar mijn eigen lichaam kijk kan ik alleen maar zien dat een nier niert, mijn spieren spieren, mijn maag maagt, mijn hart hart, mijn huid huidt, mijn darmen darmen, mijn blaas blaast, mijn longen longen en ga zo maar door, maar allemaal kunnen ze niet zonder elkaar, zijn ze één geheel. Zelfstandigheid is een illusie, een pijnlijke droom.

We laten een jaar achter ons en gaan een nieuw jaar in. Denken we. Maar jaren zijn niet oud of nieuw. Het is een spel van knallen en vuurwerk, even primitief als dat van onze voorouders in een voorhistorisch verleden. Alsof we boze geesten willen verjagen en voorspoed willen afdwingen. Toen ik eens een jaarwisseling in India doorbracht gebeurde er helemaal niets. Wat dat betreft waren ze wijzer dan wij in het Westen, waar we er kennelijk nog steeds niet achter zijn dat tijd een illusie is. Een spel dat we spelen, maar waarvan we vergeten zijn dat het een spel is. Zoals het hele leven. Oudejaarsavond was vaak een spelletjesavond voor mij. Maak er een spelletjesjaar van! Zie dat het hele leven een spel is dat je niet echt serieus hoeft te nemen. Pas als je beseft dat tijd een illusie is en het leven een spel zal voorspoed je deel zijn. Dat wens ik iedereen toe.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>