Wordt het nog wat?

Date 2 juli 2024

Eigenlijk vind ik zo’n extraparlementair kabinet niet zo’n slecht idee. Daarmee zijn de wetgevende en uitvoerende macht beter gescheiden. Het wordt moeilijker voor ministers en staatssecretarissen om hun eigen politieke kleur erdoorheen te jagen. Als het goed is staan ze, samen met de minister-president boven de partijen. Met het nieuwe kabinet kijk ik vanaf vandaag naar veel onbekende gezichten, en eigenlijk is dat heel goed. Maar het is wel even wennen. In een democratie hoort de macht in het parlement thuis en nergens anders. Ik vind trouwens wel dat binnen een parlement het vormen van coalities niet netjes is wegens alle ruilhandel die het met zich meebrengt. Dat hebben ze in Europa, waar elk onderwerp tot een nieuwe coalitie kan leiden, beter geregeld.

Wel jammer natuurlijk dat radicaal-rechts het zo goed doet in Europa. Tot nu toe was dat in andere landen, maar nu is dit in ons land aangeland. Het ligt in de verwachting dat het kabinet ondergesneeuwd wordt door allemaal onmogelijke plannen wat tot frustraties zal leiden. Zeker voor natuurhater Van der Plas als het over stikstof gaat. Het zou me ook niets verbazen als de wens ontstaat om uit de Europese Unie te stappen. Gelukkig heeft het Verenigd Koninkrijk ons een schrikbeeld laten zien van de rampzalige gevolgen van zo’n uittrede. En of je het asielbeleid zo makkelijk verandert dat er minder instroom is, is ook maar de vraag. Menselijkheid is radicaal-rechts vreemd. Uit de gegroeide populariteit van dit rechtse kamp blijkt dat er al heel stilletjes een omvolking heeft plaatsgehad, zij het niet op etnische basis.

De slimme Rutte heeft snel zijn biezen gepakt toen de gevolgen van het neoliberale ‘zoek het zelf maar uit’-beleid en de bijbehorende privatisering uit de hand liepen. Het was voorspelbaar dat dit zou gaan gebeuren en nu zitten we met de puinhoop die hij achterlaat. Hij geeft toe dat niet alles goed gelopen is zoals het instortende Groningen en de toeslagenaffaire, maar om nou te zeggen dat hij een gaaf land heeft achtergelaten, nou nee. Ja, het is hier beter dan in Gaza, maar zo kan ik het ook. Het meest schrijnende vind ik het klimaatbeleid, de zorg en de huisvesting, maar men houdt zich liever bezig met minor problems zoals asielzoekers weren en harder over de snelweg scheuren. En nu maak ik mij extra zorg over cultuur en wetenschap, alsof dat eigenlijk niet de wortels van de samenleving zijn.

We zullen het zien. Radicaal-rechts met zijn afschuw voor waarheidsvinding en verheerlijking van populisme zal de samenleving verder helpen ineenstorten. Misschien zijn we op weg naar een dictatuur of burgeroorlog. Kennelijk moeten er grote rampen gebeuren om iedereen weer tot zinnen te laten komen. Dijkdoorbraken, een nog natter en heter klimaat, minder dieren en planten die de ecologie nog een beetje in evenwicht houden, oorlog met Rusland. De domheid regeert de komende jaren en ik ben benieuwd wat onze onbekende nieuwe minister-president Schoof ervan gaat maken, of die het zooitje een beetje in de hand weet te houden. Toch wel spannende tijden eigenlijk. Wordt het nog wat? Maar goed dat mijn ouders dit niet meer hoeven mee te maken.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>