Bussum belazerd

Date 18 maart 2009

Wie klaagt om gebrek aan vertrouwen en doet dagelijks zijn best om nog minder vertrouwd te worden? Precies! De overheid! Ook nu weer! Staatssecretaresse Bijleveld wil de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp samenvoegen. De laatste drie gemeenten zien dat wel zitten, maar Bussum is vierkant tegen. Gebrek aan bestuurskracht is immers het argument om samen te voegen, maar daarvan is in Bussum geen sprake. En wat nog erger is: deze samenvoeging wordt noch door bevolking, noch door het bestuur van Bussum gedragen. Kortom: fusie wordt door de strot geduwd, en dit is niet de eerste keer. Ik ben daar echt kwaad over en reken dat de betreffende politieke partijen sterk aan. Niet alleen Ank Bijlevelds CDA. Ook Groen Links, de partij van Borghouts en Moens die dit fusietraject enkele jaren geleden enthousiast zijn begonnen. Ik hoor het de laatste nog zeggen tijdens een bijeenkomst in Hilversum enkele jaren geleden: ‘De fusie gaat gewoon door,’ als antwoord op een vraag wat te doen bij gebrek aan draagkracht.

Ik vind het merkwaardig dat CDA en Groen Links dit soort vertegenwoordigers nog binnen haar gelederen willen hebben, want wat deze mensen doen lijkt toch op een autoritair machtsmisbruik dat niet meer van deze tijd is. Gemeentelijke herindelingen zijn dan wel niet het grootste probleem waarmee de politiek nu te kampen heeft, maar de manier waarop ermee wordt omgegaan getuigt wel van dezelfde megalomane mentaliteit die al zoveel van ons land naar de knoppen heeft geholpen. Groter en groter, groeien en groeien, net als de economie. Maar zolang je nog groeit ben je niet volwassen, althans zo heb ik het geleerd. En dat blijkt maar al te waar te zijn.

Fuseren is al jarenlang een heet hangijzer in het Gooi. In de besluitvorming rond deze door de provincie Noord-Holland geliefde GV-4-variant heeft de staatssecretaresse uiteindelijk een Commissie van Wijzen ingesteld, waarin onder andere Vonhoff zitting had. ‘Op grond van deze overwegingen komt de Commissie tot de conclusie dat het herindelingsproces GV-4 uiteindelijk de voorkeur verdient,’ schrijven de drie wijze mannen. ‘Voorts onderschrijft de Commissie het uitgangspunt dat één gemeente geen recht heeft op het blokkeren van een herindeling als zo’n regionaal gewenste herindeling voor het overige op consensus berust.’ Maar hoe zat het ook alweer met artikel 4 van de beginselverklaring van de VVD, meneer Vonhoff, iets met ‘medemensen, die evenzeer recht hebben op een zo groot mogelijke vrijheid’?

Onlangs kwam ik Ank Bijleveld trouwens in een ander twijfelachtig daglicht tegen: ze vindt dat initiatiefvoorstellen pas door de gemeenteraad mogen worden ingediend als ze eerst door het college van burgemeester en wethouders zijn bekeken. Ook dit is een voorbeeld van hoe hogere overheden beetje bij beetje aan de macht van lagere overheden knabbelen. Zo heeft de gemeenteraad – officieel de baas van de gemeente – steeds minder te zeggen. Wordt ze beheerst door provincies, het Rijk, Europa en heeft ze zelf steeds minder in de melk te brokkelen. Lagere overheden zijn schaamlapjes van hogere overheden, die er coûte que coûte hun megalomane plannen doorheen jassen.

En die arme Balkenende maar verongelijkt zijn… Waarom vertrouwen ze ons nou niet? Zelf ben ik in de politiek gestapt om juist meer contact met de concrete werkelijkheid te krijgen, maar in Den Haag lijk je alle contact daarmee juist te verliezen. Terugverdienen van vertrouwen zou prioriteit nummer één moeten zijn – pas als je dat hebt kun je problemen echt oplossen. Maar nu gebeurt er vrijwel elke dag iets als dit, en blijft niet alleen het vertrouwen afbrokkelen, maar gaan steeds meer mensen van boosheid door het lint. Hoe lang kun je een volk blijven tergen voordat de revolutie uitbreekt? En wie is dan verantwoordelijk daarvoor?

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>