Calvijn

Date 13 juni 2009

Volgens de Heidelbergse Catechismus ben ik niet tot enig goeds in staat, en altijd geneigd tot het kwaad. Ook bij de niet al te tolerante Calvijn (1509-1654), die graag tegenstanders van zijn leer de dood in joeg, was de mens ‘slecht en verdorven, verstoken van alle goed’. In mijn jonge jaren was ik het daar natuurlijk mee oneens, want als je zoiets te horen krijgt is dat niet echt een stimulans om nog wat van je leven te maken. Dat kan niet anders dan tot perversiteiten leiden, en die worden de kinderen al dan niet bewust met de paplepel ingegoten. Zo maakte mijn lagereschoolvriendje Klaas van de Koninginneweg tekeningen van hoe drommen mensen het vuur in werden gejaagd, maar als ik “Goh!” riep klonk een donker “Niet vloeken!” uit de zijkamer waar zijn gelovige vader de krant zat te lezen. Een vreemde wereld was het, en bijna niemand heeft die mooier weergegeven dan Robert Long in zijn lied Het leven was lijden. Maar laat ik niet te hypocriet zijn, want ik heb zelf ook wel een paar perverse trekjes (bloos).

Maar er zijn ook positieve trekjes in Calvijn ontdekt, wat voor sommigen aanleiding was om van 2009 een Calvijnjaar te maken. En gelijk hebben ze, want eigenlijk is het zo gek nog niet wat hij allemaal zegt over zonde en zo. “Ich bin’s, ich sollte büβen, an Händen und an Füβen gebunden in der Höll,” wordt in de Matthäus gezongen. Vervang het woordje ‘ik’ door het woordje ‘ego’ en alles blijkt opeens exact te kloppen! Want bij alle spirituele meesters hoor ik dat juist dit ‘ik’ de grote boosdoener is, de pretentie dat ik een zelfstandig betweterig stukje bestaan ben, dat een beetje als een eigenwijs projectiel zijn eigen gang meen te kunnen en te mogen gaan, met alle gevolgen van dien. Waar komt alle ellende in de wereld anders vandaan dan van al die ego’s die alleen maar weten van groeien en graaien? Weg met het ego! En zo blijkt ook de wereld van de newage meer Calvinistische trekjes te hebben dan op het eerste gezicht lijkt. En daar is niks mis mee.

Hoewel? Je zal maar steeds op je kop krijgen dat je teveel ego hebt. Of nog erger: je zal maar steeds te horen krijgen dat je eigenlijk niets anders bent dan een ego of persoonlijkheid die eigenlijk niet hoort te bestaan. Dat schiet niet op. Calvijn mag dan honderd keer gelijk hebben, maar dat zegt nog niet dat je een ego tot je vijand moet verklaren! En daar gaat het vaak mis, niet alleen van Calvijn tot en met Rozenkruiser, maar ook in de alternatieve wereld met haar goeroes en therapeuten. Veroordeling van het ego is niet helend, maar maakt het juist sterker, gevoed als het wordt door het overschot aan ego van degene die het afwijst. Ergens tegen vechten maakt het alleen maar sterker en dat geldt ook voor ego’s. Geef ze ongelijk. Veroordeling van het ego maakt alles nog erger dan het al is, verscheurt de innerlijke mens, vervreemdt hem van zijn goddelijke bron, en kan zo alleen maar tot egoïsme, ziekte en perversiteit leiden.

Dat we het ego moeten omhelzen wil echter niet zeggen dat het geen ziekte is! In feite is het de oorzaak van de ziekte waaraan onze hele samenleving ten gronde dreigt te gaan. Maar die crisis lossen we niet op door egoïstische mensen te veroordelen – dat maakt de zaak alleen maar rampzaliger – maar door hen trachten bewust te maken van hun eigen ego, hun innerlijke verdeeldheid. Door hen bewust te maken van de eenheid, de innerlijke verbondenheid van en met alles wat er is, en die voor een open geest voelbaar door alles heen straalt. Ik geloof niet dat kwaad bestaat – hooguit als afwezigheid van bewustzijn, zoals duisternis een gebrek aan licht is. Het is eerder iets als een denkfout, een vergissing. We willen het misschien graag geloven, maar niemand bedrijft bewust kwaad – dat is even onmogelijk als zwart licht te verspreiden. Hoe moeilijk het soms ook voor te stellen is en hoe weinig ik het er soms mee eens ben: eigenlijk bestaat er alleen goedheid die uiteindelijk versmelt met waarheid en schoonheid. God openbaart zich in de schepping, en zelfs Calvijn is het daarmee eens.

  • Facebook
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Print
  • PDF
  • Add to favorites

1 reactie op “Calvijn”

  1. ShawLeanne35 zei:

    It is known that cash makes people disembarrass. But how to act when someone doesn’t have money? The one way is to get the loans or credit loan.

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>