Sannyasins verenigt u!

Date 3 februari 2010

Sannyasins verenigt u! Haal je oranje kleren weer uit de kast en trek ze aan! Poets je mala weer op en draag hem trots om je nek! Maak de rebel in je wakker en werk samen aan een nieuwe wereldcommune! Blaas het werk van Osho nieuw leven in door je te organiseren. Stap over je schaamte over de ramp van Rajneeshpuram heen en verenig je weer! Blijf niet elkaar de schuld geven, maar realiseer je dat jullie lichamen nog vol energie van het boeddhaveld zitten. ‘When I leave my body, I will be in my sannyasins,’ zei Osho. Maar wat is daarvan nu, twintig jaar later, terechtgekomen? Neem jullie verantwoordelijkheden. In Poona wordt het werk van Osho doelbewust vernietigd, dus organiseer je opnieuw in een sangha die Osho waardig is!

Dat is in grote lijnen de oproep The Final Call van Mahadevi, die in 2004 op 26-jarige leeftijd verlicht raakte. Na het debacle van Rajneeshpuram en Osho’s heengaan zijn sannyasins over de hele wereld verstrooid. Zo blijft er niets over van Osho’s werk, waarvoor wij als sannyasins verantwoordelijk zijn. Volgens Mahadevi dan. Want zijn roep klinkt nog steeds en het is ondankbaar om daar geen gehoor aan te geven. Indertijd hebben wij hem in Rajneeshpuram al in de steek gelaten door alles wat daar gebeurde maar voor zoete koek te nemen, maar we moeten ons daar niet eeuwig schuldig over blijven voelen. Osho heeft geleden voor ons! Heeft in de gevangenis gezeten voor ons! Ja, hij zou het ons niet vergeven als we het werk dat hij met ons begonnen is verwaarloosden! Nu laten we zijn erfenis in handen van de vernietigers, de resort Poona.

Tot zover Mahadevi. Grote God! Hoewel ik me wel kan voorstellen dat ze niet echt blij is met wat er in Poona gebeurt. Want daar tracht men een nieuwe kerk op te richten, en één van de eerste dingen die dan gedaan worden is gaan rommelen met de woorden van de meester. Hoe dat gebeurt heb ik aan den lijve ondervonden. Onder het mom van de tijdloosheid van zijn woorden begon men in boeken en teksten de bronnen van Osho’s uitspraken te verzwijgen. Gelukkig is nog wel in oude boeken van hem te vinden waar en wanneer hij gesproken heeft. Vervolgens worden er allemaal compilaties van Osho´s teksten gemaakt, waarbij je helemaal niet weet waar dat allemaal vandaan komt. En dan worden weer boeken onder andere titels uitgegeven. Kortom: zaai verwarring over zijn woorden en je kunt er later alles van bakken wat je wilt. Mijn ervaring. En die van Mahadevi: ‘They started doing so much editing of his discourses that one can no longer recognise that they are his words.’ Wat is het toch mooi om aan de roots van de zoveelste kerk te staan! Dat waar Jacob Slavenburg over schrijft onder fantastische titels als Valsheid in geschrifte maak je hier ter plekke mee!

Maar hoe goed ze ook beschrijft wat er een Poona aan de hand is, over het wezen van Osho’s werk, over de kern van sannyas is geen woord te vinden in Mahadevi’s oproep. Ik mag wel zeggen een dwingende oproep, want we moeten van haar drastisch veranderen! Als sannyasins zijn we spirituele ego’s geworden die, door hem niet meer in zijn werk te steunen, medeverantwoordelijk zijn voor Osho’s dood. We hebben de vruchten van het boeddhaveld geplukt en gaan nu ondankbaar onze eigen weg. We hebben hem in de steek gelaten terwijl hij ons nog steeds zo nodig heeft, ook vandaag de dag. Arme Osho!

Ik vraag me af of Mahadevi zelf Osho’s boodschap heeft begrepen. Ja, ze zegt wel dat ze in zijn boeken zijn woorden niet meer herkent, maar vertelt er niet bij wat zijn woorden dan wél zijn. In plaats van in haar lange artikel iets over de kern van sannyas te  vertellen, jeremieert ze over de afbraak van het podium en de harteloosheid van Poona. Ja, ze zegt wel dat er spiritueel gecodeerde geheimen in Osho’s werk te vinden zijn, maar waarom heeft ze het dan niet gewoon over bewustzijn, de getuige, identificatie, die paar eenvoudige dingen die Osho zó sterk kon vertellen en uitstralen dat je meteen rechtstreeks naar de kern ging? Zijn die niet het open geheim, en daarmee het meeste grote wonder, dat we van hem hebben mogen meemaken? Wil Mahadevi weer opnieuw een organisatie beginnen, juist daar waar we uiterst pijnlijk hebben afgeleerd dat een dergelijke wereldse weg nooit tot iets spiritueels kan leiden?

Ik weet niet of Mahadevi verlicht is. Misschien is het ook wel helemaal niet interessant of mensen al dan niet verlicht zijn. Het enige dat ertoe doet is dat je in jezelf de waarheid vindt, en dat is een weg die je uiteindelijk alleen alleen kan gaan. De aanwezigheid van een verlicht iemand helpt je daarbij op weg, maar het opzetten van organisaties en  kerken leidt alleen maar af van de kern van de zaak. Hou de woorden zuiver en beschikbaar voor iedereen – meer is er niet te doen op het aardse vlak. Lééf de woorden die je hebt gedronken en herken je goddelijke zelf – meer is er niet te doen op het spirituele vlak. Alleen dat kan leiden tot het enige belangrijke dat er is: verlicht zijn. Laat dat ‘verlicht’ trouwens maar weg, want zijn is al meer dan genoeg!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

9 reacties op “Sannyasins verenigt u!”

 1. tarangita zei:

  Ik weet niet wie bovenstaand artikel heeft geschreven, maar het ik kan me er heel goed in vinden. Ik vind het lastig wanneer ma Mahadevi en swami Rajneesh en zovele anderen een oproep doen uit reaktie op Pune. Waarom niet gewoon je ding doen en laat Pune ook zijn ding doen. Wil je in rood of oranje met mala lopen doe het. Wil je nog een commune opzetten, doe het, maar ik snap niet waarom je eerst daarvoor een andere commune zwart moet maken. Ben je het niet met iets eens, neem je verantwoordelijkheid en help het anders te toen of begin gewoon ergens anders opnieuw. Persoonlijk zou ik graag willen zien dat er Osho op satellite-tv komt, zodat iedereen Osho, gewoon via discourse, kan leren kennen.

 2. Lino zei:

  Was blij verrast met dit sanyas bericht .Heb soms echt geen enkel idee van wat er zich afspeeld, Zo hier in friesland lijkt het wel uit gestorven op een enkeling na dan misschien ,maar die kom ik niet tegen. Heb pas mijn sanyas verjaardag gevierd in
  stilte want het spreekt niemand aan.En dat is nu precies het punt waar zijn al die spraakmakende ,rebelse onconventionele mensen die OSHO begrepen en geraakt werden door zijn visie en bereid waren nieuwe wegen te bewandelen .De kracht die onstaat door een groep mensen die visie delen is groter dan een enkel individu
  want dat is best eenzaam en het schiet niet op. Sinds een jaar heb ik weer mijn mala om en op kleur ben ik altijd gebleven.Op mijn sanyas verjaardag had ik een droom dat ik in een kring zat met sanyassins met Osho hij keek me aan met een blik zoals alleen hij dat kon eigenlijk wilde ik zoveel zeggen maar ik zweeg en kuste zijn hand………. EN het leven gaat weer verder maar ………?

 3. Nandan zei:

  Wat te denken van de oproep van Mahadevi?

  Enkele feiten.

  1. Boeddha overleed: er ontstond na zijn dood een organisatie die uiteenviel in talloze (intellectualistisch georïenteerde) richtingen. Zijn ‘leer’ werd na zijn dood op schrift gesteld. Aan de rand van het Boedhisme was ruimte voor het optreden van nieuwe Verlichte Meesters.

  2. Jezus overleed: er ontstond na zijn dood een commune in Jeruzalem die met harde hand geleid werd (zie Handelingen 5:1-11, de doodstraf voor Ananias en Safira). De Evangeliën met de ‘leer’ van Jezus werden geschreven, een hele tijd na zijn overlijden. Kleine (gnostieke) groepjes ontstonden, waarin geestverwanten de ‘non-dualiteit’ zochten. Die groepjes werden randverschijnselen, toen begin 4e eeuw goed georganiseerde aanhangers van Petrus en Paulus de overhand kregen en het Christendom staatsgodsdienst werd. Strakke organisatie en rationele dogmatiek werden dominant. De Reformatie bracht talloze splitsingen, net zo rationeel ingesteld, elkaar heftig bestrijdend. Individuele mystiek en interesse in het verschijnsel Verlichting werden naar de periferie gedrongen.

  3.Osho ‘overleed’ (dwz. hij ging in stilte) in Rajneeshpuram. Hij was benieuwd of zijn sannyasins na zijn ‘dood’ in staat zouden zijn zonder zijn directe leiding zijn commune-droom waar te maken. Hij begon weer met spreken, maar moest ondergaan hoe de eigen dynamiek van bepaalde, binnen het Boeddhaveld op gang gekomen processen, een dictatuur meebracht, die een onvermijdelijke ondergang van Rajneeshpuram inhield. Zijn ‘leer’, het ‘direct gesproken woord’, werd tijdens zijn leven vastgelegd.
  Osho zag eind jaren tachtig zijn fysieke dood naderen. Hij stelde een Inner Circle in om praktische, geen spirituele zaken te regelen. Wat hij wilde was een ‘Traditieloze Traditie’ (zie Wisdom of The Sands, dl 1, laatste hoofdstuk, antwoord op een vraag van Ma Prem Dassana).
  Twintig jaar na Osho’s overlijden is maar al te duidelijk dat de Inner Circle – de schuldvraag kan hier buiten beschouwing blijven – diepe controverses heeft opgeroepen en grote verdeeldheid heeft gebracht in de sannyaswereld. Zie o.a. de inrichting van de ashram (nu: Meditation Resort zonder foto’s van Osho), de wijze waarop met kritiek wordt omgegaan, uitsluiting en ontzegging van toegang tot de ashram van bepaalde personen, het ontstaan van een ’tegenbeweging’ in New Delhi, de manier waarop Osho International probeert het woord Osho te monopoliseren, etc., etc.

  Conclusie
  Het is kennelijk een natuurwet dat na de dood van grote Verlichte Meesters hun volgelingen proberen één organisatie te handhaven. Het is net zo’n natuurwet dat deze eenheid al na korte tijd uit elkaar valt in talloze richtingen (zoveel hoofden -‘minds’- zoveel zinnen) en dat één (of enkele) van die richtingen, goed georganiseerd, de overhand krijgt en anderen probeert te domineren.

  Wat nu?
  Heeft het dus zin, zoals Mahadevi voorstaat, om te proberen een nieuwe golf van energie te creëren die zou moeten leiden tot het vormen van opnieuw één grote organisatie – naast Poona en New Delhi – bestaande uit sannyasins, die zelfs weer rood/oranje en mala zouden moeten gaan dragen? Het lijkt me niet, gezien bovenstaande analyse. Zo’n organisatie is gedoemd een richtingenstrijd te kennen (‘vrijzinnig en rekkelijk’ tegenover ‘orthodox en precies’) en te eniger tijd – onder schandalen – uiteen te vallen.
  Wat dan wel? Uitgangspunt moet m.i. zijn dat het spirituele pad van Osho’s sannyasins nu bovenal een individueel pad is. Laat ieder dus zijn eigen ding doen, alleen of met kleine groepjes geestverwanten. Woon alleen of met zijn tweeën, of in communeverband, als dat je aanspreekt. Laat Poona met Poonagezinden de ashram organiseren, laat het aan kleine meditatiecentra over om hun centrum naar eigen goeddunken in te richten. Bezoek andere meesters als hun boodschap je aanspreekt. Heb je kritiek of commentaar op aktiviteiten binnen het Boeddhaveld? Kom er mee voor de dag, maar probeer niet het een goed te keuren en het ander af te keuren. Huldig ‘choiceless awareness’. Laat het aan Het Bestaan over om bestaande energie vorm te laten krijgen op een manier die zich vanzelf zal wijzen. Relax! De juiste manier van handelen is woe-wei: doen door niet te doen in een wereld die nu eenmaal bestaat uit opgaan, blinken, neergaan en verzinken. Flow with the river! Organisaties komen en gaan, maar mensen zullen ‘altijd’ bestaan! Verlichting stelt zich aanwezig in individuen, nooit in organisaties!

  Osho’s droom
  Persoonlijk wil ik helemaal geen energie steken in het bouwen van een grote organisatie. Het is voorbij, passé. Voor mij geldt dat ‘Osho’s droom’ het beste waar gemaakt kan worden door zijn boodschap, te vinden in honderden boeken en bandopnames, zoveel mogelijk voor de wereld beschikbaar te maken. Dat is een gemeenschappelijke basis waarop iedere vriend van Osho, zo lijkt me, zich kan verenigen, los van hoe hij de inhoud van die boodschap voor zichzelf interpreteert. Een oproep voor nieuwe energie zou moeten inhouden dat dáár energie in wordt gestoken, niet in het opnieuw tot leven brengen van structuren die naar mijn idee definitief tot het verleden behoren. Structuren die – als er geen Verlicht Meester aanwezig is – zelfs intrinsiek gevaarlijk kunnen zijn voor individuele spirituele ontwikkeling. Wie schrijft er dus zo’n actieprogramma om Osho’s boodschap met verve aan de wereld te brengen? Internationaal, nationaal en lokaal? Wat zit er allemaal aan vast? Hoe daarin te netwerken in plaats van te organiseren? Laten we daar maar eens over discussieren!

  Nieuw-Vennep, 14 februari 2010
  Swami Anand Nandan

 4. Lino zei:

  Ben het met je eens Nandan .Bestaat er misschien zoiets als een platform in Nederland waar gediscuseerd kan worden over de toekomst,en ideeën en mening kunnen worden gedeeld.

  Zelf heb ik wel behoefte aan een digitale ontmoetings plek.
  Ik vind de webblog van Satyamo altijd gezellig ,maar die is niet bedoelt als
  platform lijkt mij.

  Met een lieve groet Ma Gyan Lino.

 5. Deva Sukuvar zei:

  Hoi,
  Sannyas was al tot geloof geworden voordat bhagwan ging hemelen.Citaten van osho werden misbruikt alles werd doodgezwegen met dit is mindfuck.Heden ten dagen luister ik weer veel naar osho en ben stom verbaasd dat ik het niet eerder heb kunnen horen.Eigenlijk de essentie van bhagwan is een tapeje van 90 min.En alsjebliet niet nog een keer het hele ding was zowie zo het speeltje van osho en naar min insziens waren en zijn er zo wie zo maar heel weinig mensen werkelijk geintreseerd in realisatie en daar ging het om de rest is bogus.Ik zie nu nog hele volksstammen hangen in dingen van 40 jaar geleden.En weer laten mensen zich misleiden door baba s uit india die dan toevallig uit india komen en sannyasin zijn.

  Ooit is bhagwan gevraagd zou je deze ashram binnen gaan als je zoekende ben het antwoord was heel duidelijk met geen voet.

  Bij nissergedatta is ooit gevraagd hoe kan dat nou dat hier 15 mensen zitten en bij bhagwan duizende.Het antwoord was duidelijk ”Als die man zo gaat praten als ik zitten er straks ook maar 15 mensen”

  De vraag is eerder waarom zijn er nog geen duizende gerealiseerde sannyasins?

  Om eerlijk te zijn mij heeft de hele sannyasin bullshit me alleen verder van huis gebracht.En dat licht niet aan bhagwan heb me alleen laten misleiden door al de idioten en criminelen om hem heen.

  Be light upon yourself Namaste

 6. Ava zei:

  Hallo,

  Toevallig kwam ik op deze site terecht.
  Ik zou willen vragen of er sannyasins bereid zijn op de wijze van onderstaande link, vanaf 5.30 min , in ”actie” te komen.
  http://www.youtube.com/watch?v=BHVjjFEXcuU&feature=related
  Namasté
  Ava

 7. Lies zei:

  Alsof het zo moet zijn. Ik herlees na 20 jaar “Oorspronkelijk gezicht” van Swami Deva Amrito en herinner me een waanzinnig geweldig meditatieweekend op de boor in Amsterdam, ik was achttien, wilde sannyasin worden maar durfde niet. Was erg bang voor mijn ouders en hoe ik dat allemaal moest gaan uitleggen. Nu vind ik dit artikel en zucht: “Ze zijn er nog, de sannyasins.” Nog steeds zou ik wel sannyasin willen worden met mala en al. Ik heb begrepen dat ik dan een tijdlang de dynamic moet doen en dat is lichamelijk niet mogelijk voor mij en ik weet ook niet eens of het nog kan sannyasin worden….30 jaar te laat. Maar ik hoop dat jullie elkaar hervinden en weer kunnen laten zien waar het allemaal is begonnen met Osho en dat het gewoon zo goed is geweest. Wat daarna gebeurde daar wuil ik niet eens echt over nadenken. Osho heeft heel veel moois achtergelaten en daar ben ik nog steeds blij over.
  Liefs, Lies

 8. Jaya zei:

  Lies,

  Sannyas is een drive uit jezelf. Dat heeft niks te maken met tijdlang dynamic meditation doen. Het is naar binnen gaan en natuurlijk zijn, los en natuurlijk zijn in alles wat je doet. Niet vastplakken aan wat dan ook. Simpel is dat.

  Ik heb de commune nooit in volle glorie meegemaakt, ik ben wel een maand in het resort geweest. Dat was prima, geproefd van allerlei soorten meditatie en bewustzijns technieken geleerd. Maar ik heb niet de hartenergie gevoeld die er vroeger wel was. Wel heb ik enkele mensen gevonden bij wie het samenzitten een samensmelten was. Maar nu 8 maanden later in Nederland is mijn weg voortgezet, individueel. Los en natuurlijk en alles bekijken als een toeschouwer.

  Ik heb Sannyas genomen op 24 juli 2012. Ik ben Viram dankbaar dat hij mijn iniatiatie heeft gedaan. Ik heb op 24 juli met mezelf afgesproken totaal te leven. Mijn naam die ik bij me geboorte heb gekregen gebruik ik voor de buitenwereld, Jaya is mijn innerlijke naam (alhoewel dat ook maar een naam is) en een naam voor de mensen die uit hun hart leven die mij begrijpen.

  Sannyas is voor jezelf, je hoeft er niks voor te doen, leef vanuit je wezen, leef totaal, los natuurlijk. En geniet!

  http://www.neosannyas.org/osho-on-sannyas/dutch.aspx

  namaste,

  Jaya

 9. Sw Deva uday zei:

  Ls,

  Ik ben nog steeds Sw. Deva Uday, en ik lief mijn meester zeer, en waar of wie daar verandering in wil brengen, zal mij niet deren, want hij is in mij. En hij of zij die de woorden en het gene hij niet heeft uitgesproken (tussen de regels door) proberen te veranderen te manipuleren, ik wens hen sterkte want elke woord en elke beweging door of van hem is een bewuste handeling geweest. Ik blijf nederig, zou hen ook passen die daar mee bezig zijn, en zijn zout leeft in mij en in mijn werk voort. Ik ben nu sannyasin vanaf 1984 en heb met hem mee mogen lopen en bij mogen zitten in satsang en darshan, niemand kan in zijn plaats treden en waarom zou je ook. Zo een mooie bloem wil je niet pukken of veranderen die wil je laten bloeien tot hij uit gebloeid is, en dat wonder heeft plaats gevonden. Ik ben een gezegend mens dat ik daar bij heb mogen zijn. Woorden in deze zijn helemaal niet belangrijk, dat vond hij zelf ook, maar wat hij niet zei ” in de stilte ”! Ik wens een ieder wijsheid en mededogen toe, zeker als het gaat om Osho en zijn nalatenschap, en dat is: Liefde ongeconditioneerde liefde…

  “Ik zou willen, dat mijn sannyasins het leven in zijn totaliteit beleven, maar onder een absolute voorwaarde, een uitdrukkelijke voorwaarde: en die is bewustzijn, meditatie. Ga eerst diep in meditatie, zodat je je onbewuste kunt reinigen van alle giftige zaadjes, zodat er niets meer is waardoor je bedorven wordt en er niets binnenin je is wat door macht kan ontstaan. En dan kun je alles doen wat je graag wilt.”

  Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6. Nr. 4

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>