Fusiefrustratie

Date 24 november 2015

Fusies van gemeenten moeten niet van bovenaf opgelegd worden. Dat wordt althans met de mond beleden, want in de praktijk wordt van hogerhand alles in het werk gesteld om dat toch te forceren. Commissaris van de Koningin Borghouts dreigde er in 2008 al mee, en straks komt commissaris van de Koning Remkes in Blaricum op bezoek, en ook hij zal het niet onbesproken laten. Ik zie een beetje tegen dat bezoek op, want wat moet ik met die man? Het leek me een leuk idee om hem een potje Blaricumsche kippendrift aan te bieden, maar dat vindt nog niet veel bijval. Wat bezielt mensen als Plasterk en Remkes toch om steeds meer gemeentes te willen samenvoegen? Dat kan alleen maar leiden tot verlies van eigen identiteit, en dat doet het ook.

Ik kom hierop omdat dit vorige week heel mooi gedemonstreerd werd door Peter van Rietschoten, luis in de pels van de Blaricumse politiek en liefhebber van fout geparkeerde auto’s en goed geparkeerde honden op zijn prachtige site Oog op Blaricum. Hoewel dat een fotosite is, kan hij het bij tijd en wijle niet nalaten om scherpe, meestal rake kritiek te leveren. Zo heeft hij de zetels van lokale partijen van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden bekeken vóór en ná hun fusie op 1 januari 2016 tot de nieuwe gemeente Gooise Meren. De lokale partijen – die de beste bewakers van de plaatselijke identiteit zijn – hebben nu nog 21% van de raadszetels, maar zullen in de nieuwe er nog gemeente nog maar 13% ervan bevatten. Kennelijk gaat bij een fusie van gemeenten het aandeel van lokale partijen er niet op vooruit.

Hoe zal dat gaan als een fusie van Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen ooit werkelijkheid wordt? Momenteel tellen de vier gemeenten in totaal 70 raadszetels, waarvan 24 van lokale partijen, ofwel 34%. Wat trouwens best veel is. Zeker in Blaricum, de gemeente waar ik zelf raadslid voor de lokale partij Hart voor Blaricum ben, want samen met De Blaricumse Partij hebben we al 7 van de 13 zetels, ofwel 54% daarvan. In de fusiegemeente met iets meer dan 70.000 inwoners zullen er in totaal 35 zetels zijn, maar gezien de ervaring met Gooise Meren is het twijfelachtig of dan bij ons die 34% uit lokale partijen zal blijven bestaan. Die zouden 12 van de 35 zetels moeten krijgen, maar als ze ook hier een derde van hun zetels verliezen, zoals in Gooise Meren het geval is, zullen daar nog maar 8 zetels van overblijven.

En van Hart voor Blaricum nog maar één. 1 van de 35 in plaats van 4 van de 13 zetels zoals nu. Zucht. Hopelijk blijven onze stemmers ons ook bij een fusie trouw, en dan hebben we nog maar 2 van de 35 zetels in die nieuwe gemeente. Het is duidelijk dat je als lokale partij met zo’n gemeentelijke herindeling minder te zeggen krijgt over je eigen dorp. En het is ook evident dat dit een greep van de landelijke politiek naar de macht is. Ik zou geen ander argument weten om gemeenten samen te voegen. Want fusiegemeenten zijn juist duurder, zoals onderzoek van Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen, aantoonde. En waarom voor een goedkope oplossing kiezen voor een niet bestaand probleem als het duurder ook kan?

Ik wil gewoon dat we lekker onszelf kunnen blijven in een dorp dat van ons is. Maar dat is kennelijk ouderwets en egoïstisch, want we horen natuurlijk op te gaan in de grote massa. Daar heb ik het wat moeilijk mee, maar gelukkig sta ik daar niet alleen in. Als lokale partijen in Blaricum, Eemnes en Laren gaan we vanavond dan ook eens de koppen bij elkaar steken.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Jesuisenterrasse

Date 18 november 2015

Met de oorlogsverklaring aan IS lijkt alles weer van voren af aan te beginnen. En ik moet toegeven dat het ook bij mij de eerste reactie was: platgooien die handel. En de collateral damage dan maar voor lief nemen, want het moet nu echt afgelopen zijn met dat terroristische gedoe. Maar nu de verdoving na de aanslagen in Parijs wat uitgewerkt is, denk ik daar toch wat anders over. Omdat een oorlogsverklaring niet van manhaftige moed getuigt, maar juist van lafheid. Omdat het is de gemakkelijkste weg is waarbij je niet de wortels van het probleem aanpakt. Omdat je het kennelijk niet opbrengt om gestoorde individuen zélf op te sporen en aan te pakken, maar in plaats daarvan liever een hele stad, een heel land platlegt. Net zoals paus Innocentius III in 1209 maar de hele stad Béziers liet uitmoorden omdat er katharen onder de bevolking leefden.

Dat de aanslagen in Frankrijk plaatsvonden komt wellicht niet alleen omdat dit land zelf Irak en Syrië heeft aangevallen, of omdat Parijs als toeristisch centrum in Europa een ideaal doelwit is, of omdat het zijn banlieus met al zijn moslims heeft verwaarloosd. Het zou namelijk heel goed kunnen omdat Frankrijk voor alles staat wat IS haat. Robbie stuurde me een mooie geanonimiseerde tekst die hij op internet had gevonden: ‘La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent: profiter de la vie sur terre par une multitudes de petites voies: une tasse parfumée de café avec un croissant au beurre le matin, de belles femmes en robes courtes souriant librement dans la rue, l’odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée avec des amis, un peu de parfum, des enfants qui jouent dans le jardin du Luxembourg, le droit de ne pas croire en un quelconque Dieu, ne pas s’inquiéter des calories, flirter, fumer et avoir une sexualité sans être forcément marié, prendre des vacances, pouvoir lire n’importe quel livre, aller à l’école gratuitement, jouer, rire, revendiquer, se moquer des prêtres comme des politiciens, laisser l’inquiétude sur l’après-vie aux morts. Aucun pays ne vit sur terre mieux que les Français.’

Lekker op je terrasje blijven zitten is dan ook het beste wapen, en als je die jongens van IS dood wil hebben is het het beste om te zwijgen en hen zo min mogelijk aandacht te geven. Daar kunnen ze écht niet tegen. Onze angst is hun overwinning, onze publiciteit is hun voeding, onze oorlogstaal hun gelijk. Ieder mens heeft het recht om gelukkig te zijn, n’importe pas wat er allemaal om hem heen gebeurt en wat ervan gevonden wordt. Niemand hoeft zich te laten opnaaien door dreigingen en door angst die altijd een slechte raadgever is. Pas uit een mentaliteit waarin je niet meegesleept wordt door negatieve emoties en blijft zingen kunnen de juiste maatregelen tegen IS voortkomen. En dat is niet een oorlogsverklaring of het stigmatiseren van mensen die een godsdienst aanhangen die veel vrediger is dan we meestal willen weten, zoals in de bijna westers aandoende glossy Mohammed te lezen is.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

De Autopartij

Date 9 november 2015

Kan je het iemand kwalijk nemen als door zijn toedoen er extra mensen doodgaan en gewond raken? Meestal wel. Mag je dat misdadig noemen? Dacht ik wel. En is dat niet extra kwalijk als daar eigenlijk geen reden voor is? Zeker weten. En geldt dat dan voor alle rechtspersonen, dus ook voor verenigingen en zo? Ik zou niet weten waarom niet. Als een organisatie slachtoffers maakt is ze meestal crimineel te noemen, zeker als het geen oorlog is. Toch ken ik een instelling die 15 doden en 200 gewonden per jaar op zijn geweten heeft en waarvan zo’n 30.000 mensen zonder blikken of blozen lid zijn.

We hebben het er weer over. Ik bedoel dus de Autopartij. Omdat die er is om de automobilist tevreden te stellen, mogen we van haar volgend jaar weer extra hard rijden. Niet omdat dat veel tijdwinst oplevert. ‘De hogere snelheid past bij de beleving van de automobilist, die niet begrijpt waarom hij niet harder mag als de wegen leeg zijn,’ zei de minister ooit, en daar houdt ze zich aan. De automobilist moet immers bevredigd worden, dat staat hoog in het programma van haar Autopartij. En wat geeft meer extase dan lekker hard scheuren, daarvan zo in trance raken dat je in een andere werkelijkheid belandt? Volstrekt leven in het hier en nu omdat elk moment de kleinste fout je dood kan zijn?

Oerend hard geeft een gevoel van zweven en wellicht is dit ideaal van de Autopartij spiritueler dan je denkt. Je vergeet en verliest jezelf erin, net als met drugs en seks. Zo’n automobilist of motorrijder vergeet zichzelf – iets waarnaar we eigenlijk allemaal ten diepste op zoek zijn – en is even van zijn ego bevrijd. Voor een buitenstaander lijkt al dat gerace machogedrag, maar in de beleving van de automobilist raakt hij heel euforisch even los van de wereld. Ja, hard rijden is goed voor je spirituele ontwikkeling! Hoe sneller hoe beter. En dat er daardoor meer doden en gewonden vallen is iets dat je ervoor over moet hebben. Net als meer CO2, herrie en fijnstof. Peanuts.

Hoewel het woord ‘Auto’ gewoon ‘zelf’ betekent, mag je niet zeggen dat de Autopartij er een is van zelfbevredigers. Dat lijkt alleen aan de buitenkant zo. Haar devies is ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ en daarom heeft zij egoïsme hoog in haar vaandel en is dat heel iets anders dan wat somberende linksmensen ervan denken. Van Ayn Rand hebben ze geleerd dat deze zelfbevrediging het belangrijkste is wat er is, en zaken als milieu, natuur, cultuur en wetenschap staan alleen maar in de weg en moeten dan ook snel en netjes opgeruimd worden. En die 15 doden en 200 gewonden? Ja hoor eens, eigen verantwoordelijkheid, hadden ze maar beter op moeten letten.

Volgens Van Dale kan ‘crimineel’ ook ‘buitengewoon goed, fantastisch’ betekenen, en daar zal de Autopartij het vast mee eens zijn!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Happy Halloween!

Date 31 oktober 2015

Halloween! Als babyboomer ben ik er niet mee grootgebracht, want het vieren van dit feest is eigenlijk pas in de jaren negentig van de vorige eeuw in onze landen zwang gekomen. Nog steeds verovert het Europa meer en meer, iets waaraan de secularisatie ervan zeker bijdraagt. Dat geldt ook voor mij: ik kan in de door kaarsjes oplichtende ogen in pompoenen weinig kerkelijks meer vinden. De datum ervan, 31 oktober, hebben we echter wel degelijk aan de christelijke religie te danken, want het valt op de avond vóór Allerheiligen dat op 1 november plaatsvindt. Hoewel? Als we verder in de tijd teruggaan zien we dat Allerheiligen – ter gedachtenis aan heiligen en martelaren – niets anders is dan het heidense Samhain feest waarin de doden werden herdacht en het Keltische nieuwjaar begon, maar dat in 837 door paus Gregorius VI is ingelijfd.

Wellicht is in de loop van de tijd, al dan niet onder invloed van commercie, het accent van Halloween steeds meer te komen liggen op het griezelen. Ging het oorspronkelijk wellicht alleen om het bang maken van elkaar, tegenwoordig kan dat bijna niet zonder doodshoofden, bloederige kleren, enge beesten, openstaande graven en wat niet al. Het is de vraag of daar veel mis mee is, want wat is er gezonder dan met je eigen angsten geconfronteerd te worden? En welke tijd is daarvoor beter geschikt dan die waarin de zon in Schorpioen staat, het teken dat aandacht vraagt voor transformatie, dood, het onbewuste? Nu we lange schemeruren kennen, de natuur kaal wordt, grondmist ons in nevelen stort en de donkerte van de dagen de onvermijdelijkheid van de nacht toont?

‘Happy Halloween!’ wensen we elkaar toe. Dat klinkt vreemd, want hoe kan je vrolijk worden van de koude rillingen over je lijf? Je kunt dat echter ook opvatten als een wens dat je onaangeroerd blijft, blij omdat je de getuige blijft van je angsten zonder je erin te verliezen. Angsten zijn er niet om te trotseren of manhaftig de kop in te drukken, en veel van wat ‘moed’ wordt genoemd is eigenlijk lafheid. Want datgene waarvoor je bang bent wil niet onderdrukt worden, maar vraagt om aandacht, wil gezien worden omdat het een wezenlijk deel van je is. Bewustwording begint bij jezelf en zonder aandacht voor al die enge dingen die we in het onderbewuste verstoppen kan een mens nooit heel worden. En het is goed dat we dat van kinds af aan leren.

De Kaarsvlam, november/december 2015

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Sterren

Date 27 oktober 2015

Wees gegroet, Jij die van nergens bent gekomen en die ook nergens naar op weg bent. Zelfs de allerwijsten onder de mensen hebben Jouw woonplaats nooit kunnen bepalen. Wees gegroet. Zolang wij niet proberen Jou te vatten raken we daardoor juist aan Jou en wordt de diepste wijsheid bereikt. Hoe wonderbaarlijk en hoe ontzagwekkend!

Aldus een vers uit de Hymne aan de Wijsheid voorbij alle wijsheid uit de Prajnaparamita Soetra van Rahulabhadra, zoals die in de vertaling van Ton Lathouwers staat in het boek Iedereen weet van Edel Maex, de Belgische psychiater en zenleraar die een dik decennium geleden mindfulness heeft geïntroduceerd. Wijsheid, die net als waarheid, schoonheid en goedheid niet te lokaliseren is, en tegelijk in een schitterende aanwezigheid overal is aan te treffen voor wie er oog voor heeft.

Ik hou van onzichtbare dingen. Die niet te pakken zijn. Die geen vorm hebben. Waarvan sommigen zelfs zeggen dat ze daarom niet bestaan. Omdat ze niet concreet, maar abstract zijn. Abstract, letterlijk vertaald: er uitgetrokken, als in een alchemisch proces waarin het wezenlijke gewonnen is uit zijn onwezenlijke omhulsel. Materie, die zijn vorm verliest als zij smelt, en vloeistof die onzichtbaar wordt als zij vervluchtigt. Die dan als een onbestemde maar o zo aanwezige geur overal is en alles omhelst, verlost als zij is van haar krampachtige vastigheid.

Verliefd ben ik op het onzichtbare, het ongerepte mysterie dat nergens te vinden is omdat het overal aanwezig is. Dat op de vlucht gaat zodra het gezien wordt, dat zijn essentie verliest zodra je het grijpt. Dat is als een tere bloem die zijn schoonheid verliest zodra je haar plukt, of als een minuscuul insect dat kapotgaat als je het beetpakt. Dat grenzeloos overal is en juist daarom de vrijheid zelf is. Dat overal onaanwijsbaar aanwezig is in de lege ruimte, waar de sterren haar in hun spel van schittering bezingen.

Sommigen vertellen me dat ik moet aarden, dat ik het spel van vormen en beelden serieus moet nemen. Anderen willen me laten geloven wat werkelijkheid is, en wat illusie. Eigenwijs als ik ben wil ik geen wezenlijk onderscheid maken. In de harde werkelijkheid is geen plaats voor zachtheid, en het woord concreet betekent niets anders dan beton. Mijn beeldenstorm ligt voor een groot deel achter me, en een paar harde windvlagen vertellen me dat de tijd om te aarden voorbij is, dat ik langzaamaan wakker word uit de voorspelbare droom van vastigheid. In de donkere nacht kijk ik omhoog, en realiseer me dat je niet kan aarden zonder te sterren.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Festival der Vooruitgang

Date 11 oktober 2015

Om zijn tweejarig bestaan te vieren, organiseerde De Correspondent gisteren het Festival der Vooruitgang in Felix Meritis in Amsterdam. In vijf zalen van dit imposante gebouw werden doorlopend lezingen gegeven over de thema’s Oorlog en Vrede, Getallen en Geld, Privacy en Veiligheid, Kunst en Verbeelding, Maken en Meedenken, Europa en Visionairs, Media en Beeldvorming en Klimaat en Energie. Als enthousiast ‘lid van het eerste uur’ moest ik daar natuurlijk bij zijn. Ook om eens mee te maken wie nou die andere lezers van De Correspondent waren. Zoals verwacht waren dat overwegend jonge mensen, intelligent maar zonder pretenties, links maar niet somberend, verzorgd maar niet modieus, eigenzinnig maar toch gemakkelijk in de omgang. Weinig rokers hoewel de motor achter dit alles, Rob Wijnberg, er voor het gebouw aan de zonnige Keizersgracht graag nog eentje opstak. Om twee uur gaf hij, zoals altijd stralend van positiviteit, het startschot in de Concertzaal – jammer van de slechte akoestiek daar – met een bevlogen verhaal De toekomst van De Correspondent.

Het waren niet de eerste de besten die lezingen gaven. Want meteen na dit welkom kwam onder de titel De toekomst van de geheime dienst Rob Bertholee aan het woord, directeur-generaal van de AIVD. Zijn organisatie was een van de weinige die echt luisterde naar de mensen, grapte hij. En hij hield bij hoog en bij laag vol dat de sleepnetmethode om data te verzamelen niet alleen niet kon, maar ook niet mocht. In de Teekenzaal was er Het grote privacy experiment waarin Maurits Martijn, samen met Dimitri Tokmetzis die sinds kort een cursus hacken geeft, goed uit de doeken deed hoe gemakkelijk het is om via het internet veel over elkaar te weten te komen en hoe belangrijk het is om de juiste postcode te hebben – een verkoopbeleid waardoor armen alleen nog maar armer worden. In dezelfde zaal was later op de dag Koen Haegens te horen over De mythe van de markt, waarin hij zich afvroeg of die veelgeprezen markt überhaupt wel bestaat en dat die voor je het weet tot chaos leidt.

Toen was in de Concertzaal niemand minder te horen dan Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, over De mensheid vs. de Nederlandse staat. Haar stichting won onlangs een rechtszaak waarbij de overheid verplicht wordt zich aan haar afspraken te houden en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% terug te dringen. Zonder meer een wellicht historische overwinning! Ze hamerde erop dat er, als we niet voor honderden jaren met de gevolgen van uitstoot willen blijven zitten, echt geen tijd meer is voor uitstel. Later was er in de Koepelzaal geen ruimte meer voor angst, maar moesten we op zitzakken en stoelen onder de titel Alternatieven voor de apocalyps ons de ideale wereld van 2065 visualiseren, geïnspireerd door cabaretier Johan Fretz en celliste Anne Korff de Gidts. Mooi om al die ideeën over de ideale wereld te horen. Mijn bijdrage was dat ik een tienurige werkweek voor me zag, vooral om meer ruimte voor creativiteit te realiseren.

Tenslotte in de Teekenzaal nog een lezing Journalistiek van de toekomst bijgewoond, waarin Dimitri Tokmetzis zich liet inspireren door het computerspel The walking dead waarin een bijna onmogelijke keuze gemaakt moet worden, en dat hem ertoe inspireerde om een journalistiek te ontwikkelen waarin nieuwsitems vanuit verschillende standpunten benaderd kunnen worden. Dat lijkt me een enorme verruiming van de journalistiek en hier krijgen we binnenkort nog meer van te horen. De lezing van Avinash Changa over journalistiek en virtual reality, waarvoor een jongen al met een VR-bril op zijn hoofd in de rij te wachten stond, heb ik niet meer gevolgd, eigenwijs als ik ben door al menen te weten wat er allemaal gezegd en ervaren gaat worden. Het was mooi geweest, heel mooi. En het geeft vertrouwen dat er veel jongeren zijn die in onze chaotische wereld nog altijd positief in het leven staan. Alleen dat kan tot echte voortuitgang leiden, iets wat zeker gevierd mag worden met een festival als dit van De Correspondent.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

The Beatles compleet

Date 5 oktober 2015

Uiteraard heb ik alles van The Beatles in mijn collectie. En daar is nu een mooi dik boek over verschenen: The Beatles compleet van Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin, met een verhaal over elk van 213 songs die ze zongen en waarvan ze er zelf 188 hebben geschreven. Keurig chronologisch, per album, van Please Please me tot en met Let it be. Waar tussendoor ook de singels en ep’s een plekje krijgen, want niet elk nummer – denk aan She loves you dat hun grote doorbraak aankondigde – verscheen op een lp. Die langspeelplaten kostten indertijd ƒ 18,50 (€ 8,39) wat indertijd voor mij best een groot bedrag was, dat verdiende ik niet met een middagje auto’s wassen!

Heerlijk om door dit rijk geïllustreerde boek te bladeren, waar je ook foto’s tegenkomt van mensen en groepen die al dan niet zijdelings een rol speelden, zoals Donovan en Pink Floyd. Leuke anekdotes over de opnames: waar, wanneer, hoe en met wie die plaatsvonden. Zo heb ik zelf nooit geweten dat Drive my car gewoon over seks gaat, dat de opnames van I’m only sleeping pas tegen middernacht begonnen en de eerste regels van I am the walrus tijdens een lsd-trip zijn geschreven. Dat Abbey Road eigenlijk hun finale album is omdat dit het laatst is opgenomen, dat in de studio producer George Martin veel vaker meespeelde dan ik me bewust was en zowel John als Paul niet altijd even makkelijk waren om mee samen te werken.

Ik verzamelde natuurlijk alles keurig chronologisch op band. Dat werden niet 213 maar 212 songs, want ik had Her majesty niet meegerekend omdat deze indertijd niet als een apart nummer was vermeld. Het moeilijkste was het illustere nummer Bad boy te pakken te krijgen, waarvan het boek onterecht vermeldt dat het niet in Nederland verschenen zou zijn. En ik had er veel voor over om up-to-date te zijn! Het album Help! verscheen net toen we met vakantie in Blaricum waren en omdat het in de buurt nog niet te krijgen was, fietste ik even naar Amsterdam Slotervaart om het bij Capriccio te kopen, en ik was meteen zwaar onder de indruk toen mijn grammofoon voor het eerst Yesterday liet horen.

Elk liedje heeft zijn eigen herinnering. We can work it out: in de douches na gymnastiek tijdens de winter. A hard day’s night: kermis in Blaricum en een suikerspin. Good day sunshine: het hete zand van het Sloterplasbad onder mijn voeten. All you need is love: bij mijn ouders zien hoe het lied wereldwijd in zwart-wit live werd uitgezonden. I’ll get you: ik zong het mee, samen met de jongen waarop ik toen verliefd was. Back in the U.S.S.R.: het Amsterdamse popcentrum Fantasio waar ik het voor het eerst hoorde. No reply: het eerste nummer van mijn eerste Beatles-lp die ik op mijn verjaardag van mijn ouders kreeg. And I love her: in mijn kamertje romantisch dromen van liefde onder de sterren.

Songteksten waren niet altijd gemakkelijk te pakken te krijgen: af en toe stonden ze in de Muziek Express of de Muziek Parade, en dan nog vaak met fouten erin. Ik tikte ze uit en verzamelde ze in een bandje. Ja, ik had wel wat over voor The Beatles! Zo fietste ik op 2 augustus 1965 in vier uur vanaf Blaricum op en neer naar De Meern waar uitgeverij Het Spectrum zat – ja, die van de Prismaboekjes – om de pocket Wij zijn de Beatles van Billy Shepherd te pakken te krijgen. En bemachtigde ik in Duitsland tijdens een fietstrektocht de single met Komm, gib mir deine Hand en Sie liebt dich. Deze twee door The Beatles in het Duits gezongen nummers zijn trouwens niet opgenomen in het boek The Beatles compleet, zodat daar eigenlijk maar 211 nummers in besproken worden.

Het was me indertijd ook al opgevallen dat de titels van de eerste vier albums alle uit 14 letters bestonden, dat You won’t see me een nieuw record haalde wat de lengte betrof: wel 3 minuten en 20 seconden! Lang! En op het witte hoesje van de single Ticket to ride stond te lezen dat het mooie harmonieuze Yes it is dat op de achterkant stond ook in de film Help! zou voorkomen. Nee dus. En ik las met rode oortjes de geautoriseerde biografie De Beatles van Hunter Davies, en ook dat boek heb ik nog steeds. Maakte zelfs een kruiswoordraadsel waarin alleen de titels van hun songs ingevuld mochten worden. Waar Beatlesfans zich niet al mee bezighouden…

Als er een liedje van The Beatles in mijn hoofd zit speelt automatisch de rest van het album in mijn hoofd door, ook als ik aan heel andere dingen denk. Dat gebeurt dus ook deze dagen waarin ik steeds weer wat lees over een paar liedjes van The Fab Four. Beatles vertegenwoordigden indertijd vrolijkheid, optimisme en ze waren uiteraard een van de grootste, zo niet de grootste aanjagers van de jaren zestig. Ze zijn dan ook moeilijk weg te denken uit het leven van babyboomers zoals ik. Met hun bezoek aan Maharishi Mahesh Yogi, de uitvinder van Transcendente Meditatie, gaven The Beatles het startschot voor spirituele ontwikkelingen in die dagen. En dat hebben we geweten! Ja, laat ik het maar gewoon bekennen: ik was verliefd op The Beatles. En dat ben ik eigenlijk nog steeds.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

De gelikte smartphone

Date 28 september 2015

Samsung is bezig met een nieuwe besturing van de smartphone. Met de tong! Raar dat ze dat niet eerder hebben bedacht. Want het eerste dat een koe doet als ze van een kalfje bevallen is, is het likken. En zelf heb ik ook de neiging om een nieuwe smartphone te gaan likken. Een beter welkomstgeschenk kan je zo’n apparaatje toch niet geven? Dat kan zonder gevaar, want ze zijn steeds meer waterproof. Likken schept een innige band van vertrouwen, alsof speeksel een plakmiddel is waarmee je met je geliefde versmelt. We zijn meer verliefd op onze smartphones dan op onze partners, iets wat steeds duidelijker wordt als je om je heen kijkt in straten en op stranden, op terrasjes en in restaurants, en wellicht straks ook in slaapkamers.

Als babyboomer hoor ik bij de generatie die niet zoveel van al dat smarte gedoe moet hebben. Voor veel van mijn vrienden is een telefoon een telefoon gebleven, en is het versturen en ontvangen van een sms’je wel een beetje het maximale dat ze ermee willen doen. Ze kunnen zich dan ook weinig voorstellen bij mijn verliefdheid waarbij ik steeds meer mogelijkheden krijg aangeboden. Eerst was het contact alleen nog spreken, luisteren en tikken met je vingers, maar tegenwoordig liefkoos ik mijn telefoon door hem te aaien, waarmee ik hem vliegensvlug mijn tekst laat weten. De liefde is wederzijds, want hij vindt het ook leuk om foto’s van mij te maken. En ik kan zelfs met hem praten, hij kan mijn lieve woordjes verstaan!

Het likken is echter nog buiten beeld gebleven en ik zal er graag gebruik van maken. In Facebook wordt liken likken. En als de buienradar zegt dat het regent terwijl de zon schijnt kan ik lekker mijn tong uitsteken! Maar ook foto’s van leuke bijna blote knapen kan ik lekker likken. Zo wordt de smartphone steeds sensueler en raken we er meer en meer versmolten mee. Hij meet mijn hartslag, weet mijn gemoedstoestand, vertelt me altijd datgene wat ik leuk vind om te horen en laat me datgene zien waar ik het meest van hou. Hij weet me altijd te vinden. En ik hem. De gelikte smartphone, wat wil ik nog meer?

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

Programmeren is leuk!

Date 21 september 2015

In SoftwareBus staat niet alleen de eerste aflevering van een serie over Second Life, maar ook een bespreking van het boek Android: apps programmeren, stap voor stap. Nee, afgezien van het feit dat het nu al niet meer verkrijgbaar is, zal ik het toch niet kopen. Omdat er gewoon teveel leuke dingen zijn te doen in het leven en ik denk daar niet meer aan toe te komen. Dat lukt alleen als ik mezelf een maand lang in een berghutje ergens in een uithoek van Amerika opsluit, en dat zie ik niet zo snel gebeuren. Als ik ergens mee bezig ben, wil ik er ook mee bezig blijven. Flow. Die hobby moet ik maar tot een volgend leven uitstellen. Toch nog een incarnatie dus.

Programmeren is leuk. Dat begon al in 1980 op de TRS-80 van huisarts Piet, met wie ik in Poona veel had opgetrokken. Het eerste wat ik ermee ging doen was mijn avonturen bij Bhagwan schrijven, wat later resulteerde in Terug naar huis. Voor mijn scriptie had ik een correlatiecoëfficiënt nodig en ik vond het een uitdaging om dat al te weten voordat de resultaten uit de universiteitscomputer kwamen. Computertijd was toen nog heel duur, en MS-DOS en GW-BASIC bestonden nog niet eens. De eerste spreadsheet die ik zag, VisiCalc, ervoer ik als een fantastisch ei van Columbus. En ik herinner me dat ik een programma maakte waarmee ik aan de teller van een band- of cassetterecorder kon aflezen hoeveel speelduur er nog over was.

Na lang smachten kreeg ik in 1982 mijn eigen TRS-80. Begon astrologische programmaatjes te schrijven en dook wat in machinetaal, wat eigenlijk assembleertaal heet. Het leuke daarvan is dat je byte voor byte de processor bestuurt, de kern van de computer, in mijn geval de Z-80. Het werd een spelletje Mastermind, waarbij je zelf zowel het aantal kleuren als pionnen tot 26 kon uitbreiden. Achteraf gezien was dat heel leerzaam: als je eenmaal het hart van een computer hebt gezien en begrepen, geeft dat niet alleen een band maar heeft hij in principe ook geen geheimen meer voor je. Natuurlijk is dat tegenwoordig een beetje ingewikkelder allemaal, maar dat verandert niets aan het principe.

In 1984 ontmoette ik Nandan, en voor zijn bedrijf Aries Astro-Services ging ik programma’s schrijven op zijn Commodore 64. Dat was wel even wennen, maar hij had wel een echte diskdrive waarmee je al binnen een paar minuten een programma kon bewaren, wat toch veel sneller werkte dan met een cassetterecorder! Een jaar later stond er ook een Commodore 64 in mijn woonkamer in de Bijlmer, nu om programma’s te maken voor een organisatie voor gezinshulp, en waarmee ik deze computer in natura verdiende. Ook buurjongen Jaap had zo’n computer die eigenlijk heel bijzonder was omdat er kleur en muziek in het computerleven kwam, en we speelden er veel spelletjes op, zoals Frogger en Aztec Challenge.

Rond 1986 kwam eindelijk de personal computer in mijn leven. Met een harde schijf van maar liefst 20 MB. Eerst die van Nandan om er de astrologieprogramma’s op over te zetten. Ik knutselde met Microsofts QuickBASIC. Versie 4.5 om precies te zijn, die stond op 3 floppy’s à 360 K. Eén van die 5,25-inchfloppy’s was corrupt en ik stapte in de trein naar Hoofddorp waar Microsoft er snel een nieuwe versie op zette. Zo ging dat in die tijd. Om horoscooptekeningen te maken kwam er ook een plotter, een Epson HI-80. Toen ik een jaar later naar Buitenveldert verhuisde kon ik mijzelf ook een pc en een plotter permitteren. Tot vandaag de dag herinner ik me de geluiden die de plotter ding maakte als er een horoscooptekening door vier pennetjes op het papier werd getekend.

In de zomer van 1988 begon ik, samen met Nandan, met veel vrijwilligerswerk in de Osho-commune op het Cornelis Troostplein in Amsterdam. Daar stonden dus tamelijk snel veel computers, deze keer om teksten van onze meester te inventariseren. Ik schreef The Quest, een programma om aan Osho gestelde vragen mee terug te vinden, en waarvan later een voor Windows toegankelijke versie is gemaakt waarbij je je best kunt voorstellen hoe het er op een DOS-scherm heeft uitgezien. Een zwart scherm met ruimte voor 25 regels waarop 80 tekens pasten. Want de letters waren nog steeds groen of amber, meer keuze was er niet.

Rond 1990 raakte ik in desktop publishing geïnteresseerd omdat we met het programma Ventura, dat later door Corel werd overgenomen, een Nederlandstalige Osho Magazine maakten. Inmiddels verscheen Windows, maar dat interesseerde me niet, ook niet toen twee jaar later de eerste populaire versie 3.1 uitkwam. Ik hield niet zo van muizen. Alles zag er zo voorgeprogrammeerd uit, alsof de computer niet meer van jezelf was. Zo kwam er ooit een boek uit met de titel Windows voor kinderen, en ik vond dat een rare titel omdat Windows per definitie iets voor kinderen was.

In 1992 verscheen Visual Basic voor DOS, en later hetzelfde voor Windows, en die heb ik allebei nog steeds in mijn computer, de versies 1.0 en 4.0. Omdat alles in de daarop volgende jaren verwindowd werd, moest ik weer mijn astrologieprogramma’s aanpassen. De matrixprinter werd een HP LaserJet IIP, de plotter een HP DeskJet 1600c. In de loop der jaren zijn die door nieuwe printers vervangen. En doe ik weinig meer aan programmeren. Ja soms, als een nieuwe printer van de horoscoopcirkel weer eens een ei maakt, dan moet ik even in die oude programmatuur duiken. En sommige oude DOS-programma’s gebruik ik nog steeds, zoals die voor astrologische geboorteregeling en bioritmen. En mijn bestand met cliënten en bestellingen maakt nog steeds gebruik van Paradox voor DOS, waarvoor ik indertijd veel scripts heb geschreven, die ik vandaag de dag alleen met veel moeite nog kan ontcijferen.

Wat er zo leuk is aan programmeren? Gewoon puzzelen en net zolang bezig zijn totdat de computer doet wat jij wil. De uitdaging om door dikke handleidingen te ploegen. Uren, zo niet dagen zoeken waarom iets niet werkt omdat je één teken verkeerd hebt getypt. Logisch denken, je loopjes keurig nesten, je variabelen overzichtelijk houden, kortom: iets moois maken, hoe abstract het ook mag overkomen. Net zo’n soort bevrediging als je zelf kan bewijzen dat formules uit de boldriehoeksmeetkunde kloppen. Wat ik dus ook niet kon laten. Leuk!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

KafkaPN

Date 18 september 2015

KPN heeft een deel van mijn zomervakantie vergald door me zonder internet te laten zitten. Dat begon op woensdagochtend 29 juli, toen ik geen internetverbinding bleek te hebben. In eerste instantie weet ik dat aan de uitrol van Windows 10. Die zou op deze dag plaatsvinden en wellicht iets teveel van het internet opeisen. Maar vanaf mijn mobieltje kon ik ook niet naar mijn vaste telefoon bellen. ‘Buiten dienst’.

Omdat ik niet moeilijk wil doen over een dagje zonder internet, belde ik de volgende dag. Naar 0800-0402 en/of 0800-0403. De ene medewerker zegt dat mijn abonnement zakelijk is, en de andere zegt dat het particulier is. Dat schijnen ze bij KPN niet te weten, en als ik hun facturen bekijk kan ik het daar ook niet uit opmaken. Afijn, die avond nog komt een monteur langs. Die constateert oxidatie in een verdeelkastje ergens verderop in de wijk en verwisselt zowel daar als bij mij thuis enkele draden. Probleem ligt volgens hem in de centrale, het zou een kaartje zijn dat vervangen moet worden en in de loop van de volgende dag zou ik weer internet hebben.

Nee dus. Dat lukt dus niet meer voor het weekend. Robbie gevraagd om het management van onze zondagavondparty in Second Life over te nemen en op dinsdag 4 augustus weer eens gebeld. Het is even door menu’s laveren, maar ze laten je nooit lang wachten daar, dus dat valt mee. Lieten ze me ook maar minder wachten op internet en telefoon! De particuliere afdeling verbindt me door met de zakelijke afdeling, waar me toegezegd wordt dat ik vrijdag weer verbinding zal hebben.

Nee dus. Opnieuw gebeld, en op deze zomerse vrijdagavond komt een aardige monteur langs, die na veel meten bekent er zelf ook helemaal niets van te snappen. Wel DSL-verbinding, maar geen internet. Ook geprobeerd met een ander modem en een andere splitter. Maakt niets uit. Wel werkt mijn telefoon opeens weer. Hij kan verder niets doen, zal melden dat het probleem nog niet is opgelost en een andere expert inschakelen. Omdat het duidelijk is dat het probleem niet bij mij thuis is, zal ik waarschijnlijk niet thuis hoeven te zijn. Dit omdat ik een klein weekje weg ben en hoop dat het internet weer werkt als ik op zaterdag 15 augustus weer terugkom.

Nee dus. Wat hebben ze in hemelsnaam al die dagen dan gedaan? Maandag opnieuw gebeld, 36 minuten. Ook dinsdag een lang gesprek, en op dinsdagavond 18 augustus rond 18:00 uur heb ik dus eindelijk weer internet! Het DSL-lampje op mijn modem brandde! Ongelooflijk! Precies drie weken zonder internet overleefd. Mede dank zij mijn mobieltje dat ik als draagbare hotspot had ingericht, wat wel tot gevolg had dat ik drie keer een databundel moest bijkopen. Maar drie, want ik zag maar even af van YouTube en andere dataverslindende apps. Dat ga ik natuurlijk aan KPN declareren, maar zullen ze dat ook vergoeden?

Op donderdag 20 augustus nog eens gebeld met KPN. Wat blijkt? Mijn ISDN-telefoon is zakelijk en mijn internetabonnement dat ik later heb afgesloten, is particulier! Dat zou de oorzaak van veel verwarring zijn. Je moet het maar bedenken! Ik word heel vriendelijk verbonden met een jongen die voor me gaat uitzoeken wat nou eigenlijk de oorzaak van de storing is. Maar terwijl hij even weg is wordt opeens de verbinding verbroken. Ik wil niet opnieuw bellen omdat ik niet zou weten hoe ik weer met die knaap contact krijg. En kennelijk kwam hij niet op het idee om mij terug te bellen. Maar misschien weten ze bij KPN niet eens wat mijn telefoonnummer is.

Ik weet dus nog steeds niet wat er nou eigenlijk aan de hand is geweest. Want de een zei dat er een foutje in de centrale was, en de ander hield het bij een ondergrondse kabelbreuk. Dat wil ik toch nog wel weten. Volgens een sms’je dat ik op 18 augustus ontving kon ik nog een week reageren door naar de storingsmeldingsdienst te bellen, met code 4121. Dat doe ik dus, zes dagen later, op 24 augustus waar me geautomatiseerd verteld wordt dat de code niet correct is. Dus gebeld naar 0800-0402 en vragen wat er eigenlijk aan de hand was. Mij wordt meegedeeld dat het dossier gesloten is, en het wordt me niet duidelijk waarom ze dat dossier dan niet meer kunnen openen. Wat moet je er anders mee? Het gesprek eindigt wat onvriendelijk, met doodshoofdjes en bliksemschichten boven me.

Echt Kafka. Niemand weet wat er aan de hand is. Je hebt geen vast aanspreekpunt en niemand is verantwoordelijk. Ik heb dan ook nog geen excuus gehoord, of een aanbod om extra kosten – denk aan mijn databundels – of een deel van het abonnement te vergoeden. Om niet te spreken van mogelijk gederfde inkomsten, maar bewijs dat maar eens. Hoe klantonvriendelijk kan een bedrijf zijn! Het gaat maar om kleine bedragen, maar ik zal toch geld terugvragen. En een bloemetje, aan huis bezorgd! Dat laatste vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. Sommige bedrijven moet je nog basale omgangvormen leren. Trouwens: ik heb al jaren lang XS4ALL op het oog, dus wie weet…

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites