Altijd dezelfde!

Date 4 maart 2015

Integriteit. Daarover hadden wij, raadsleden van de drie BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, gisteravond een bijeenkomst in de gemeenschappelijke raadzaal in Eemnes. Ik dacht eerst dat dit alleen voor VVD’ers was bedoeld, maar daarin vergiste ik me. Het was een volle bak! Ook collegeleden, gemeentesecretarissen en griffiers waren aanwezig om zich in deze materie te storten, onder leiding van Peter Schokker van BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Vooral in de politiek komen steeds vaker bestuurders in het nieuws die niet integer zijn, wat een bijeenkomst als deze niet overbodig maakt. Maar wat is integriteit eigenlijk? Wikipedia zegt daarover: ‘Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.’ Dat komt aardig overeen met wat we gisteren te horen kregen, zij het dat bij ons het accent meer lag op het gedrag dan op het karakter. Dat eerste wordt immers gezien.

Als volksvertegenwoordiger ben je extra kwetsbaar. Persoonlijk voordeel trekken van je functie is niet integer, en velen hebben het idee dat bestuurders dat maar al te graag doen en voor je het weet zit de geilende pers er bovenop. Zo klaagde ik een paar jaar geleden over het fietspad voor mijn huis en werd dat meteen de volgende morgen vroeg gerepareerd. Daar voelde ik me niet echt lekker bij, want omwonenden zouden kunnen denken dat ik met een ambtenaar bevriend was, of dat die ambtenaar mij graag van dienst was want klachten van lastige raadsleden wil je niet hebben. Zo kregen we ook gisteren lastige vragen gepresenteerd. Stel je weet dat er tegenover het huis dat je dochter wil kopen een verslaafdenkliniek komt, iets wat geheim is omdat er nog onderhandelingen lopen, wat doe je dan? Of je hebt een installatiebedrijf en wordt gevraagd snel een lekkende waterleiding in het gemeentehuis te repareren, wat doe je dan? Of je moet stemmen over een sportveld in de stad, in je wijk of tegenover je huis: wanneer wordt het persoonlijk belang en moet je even de raadzaal verlaten?

De antwoorden op sommige antwoorden zijn in de wet te vinden, maar er zijn veel grijze gebieden. Ja, zo vinden voorstanders van fusie van gemeenten dat ik niet voor de zelfstandigheid van mijn eigen gemeente mag opkomen, terwijl ik welllicht juist daarvoor in de raad ben gekozen. Zelf tracht ik zoveel mogelijk datzelfde te doen wat ik zou doen als ik niet in de raad zat. Zoveel mogelijk, want dat lukt niet altijd zodat je soms een redelijk goed bedoeld bod moet afwijzen, juist omdat de mensen er wat van zouden kunnen zeggen. Zodat je je kan afvragen of het wel altijd integer is om integer te handelen. Hoe ingewikkeld kun je iets maken wat eigenlijk een kwestie van goed fatsoen is. Enkele bezoekers vonden de bijeenkomst van gisteren dan ook overbodig en verheugden zich op een paar uurtjes stiekem slapen. Maar het worden toch levendige discussies!

Ik denk dat we deze bijeenkomst vooral aan de VVD te danken hebben. Leden van die partij scoren nog altijd het slechtst als het om integriteit gaat. Recentelijk hebben we Mark Verheijen, gedeputeerde van de provincie Limburg die sjoemelde met zijn declaraties. Terwijl eerder dit jaar Kathalijne de Kruif, raadslid en fractievoorzitter Stichtse Vecht, het ambtsgeheim schond, René Leegte in de trein praatte over temporiseren van lopend onderzoek naar de gaswinning in Groningen en Jos van Rey nogal wat belangen met die van een projectontwikkelaar verstrengelde. In vorige jaren waren er onder andere de machtsmisbruikende oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver, het met de kas rommelende Groningse statenlid en fractiepenningmeester Hein Hilarides, en Patricia Remak die onterecht € 100.000 wachtgeld van voormalig Kamerlidmaatschap tikte terwijl ze statenlid was in Noord-Holland. Nu kunnen de VVD-jongeren wel eisen dat frauderende partijgenoten worden geroyeerd, maar het is de vraag of dat het probleem oplost. De VVD neemt nog steeds geen afstand van het neoliberalisme en dat neoliberalisme is bij uitstek de leer van de zelfzucht en het egoïsme. Dus dat is wel een beetje vragen om problemen rond integriteit. Geen wonder dat mensen geneigd zijn om, als er weer eens iemand in opspraak is, net als commissaris Bulle Bas te roepen: ‘Altijd dezelfde!’

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

2 reacties op “Altijd dezelfde!”

 1. Marieke Uyldert op Facebook zei:

  Eigenbelang combineert natuurlijk moeilijk met integriteit….

 2. Satyamo zei:

  Shit! Ben ik helemaal ex-gedeputeerde Ton Hooijmaaijers vergeten, ook een expert in fraude, omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen tegen wie vandaag opnieuw vier jaar cel is geëist. Sorry, Ton! Gisteren heeft de lijst zich uitgebreid met Ivo Opstelten en Fred Teeven en vandaag worden ex-burgemeester en ex-wethouder Rob Bats en Piet Ploeg verdacht van corruptie. Allemaal VVD dus…

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>