Maximumsnelheid

Date 14 februari, 2009

‘Zone voor 30-km onveiliger,’ staat vandaag in de Ooi- en Geemlander te lezen. ‘Gemeenten hebben nagelaten verkeersdrempels aan te leggen, waardoor nog steeds veel automobilisten te hard rijden en ongelukken veroorzaken.’ Aldus onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Ik voel me als raadslid aangesproken: de gemeenten krijgen de schuld van het te hard […]