Geluidhinder

Date 17 september, 2010

In de komende raadsvergadering komt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter sprake. Daarin wordt het verbod op geluidhinder beperkt tot dat van privéfeesten en vrachtauto’s, terwijl momenteel ook nog geluidhinder door ‘toestellen of geluidsapparaten’ niet toegestaan is. Als argument voor dit ontzien van veel geluidsoverlast wordt deregulering aangevoerd, een rechtse hobby die erop neerkomt dat […]