Evolutie

Date 10 februari, 2023

Tussen 1831 en 1836 werd door Charles Darwin tijdens zijn wereldreis met de Beagle de basis gelegd van zijn The Origin of Species. In 2009, 150 jaar na het verschijnen van dit boek, werd op initiatief van de vpro, Canvas en Teleac deze reis opnieuw begonnen, nu op de clipper Stad Amsterdam. De wereldreis van […]