Weg met de partijen!

Date 14 november 2011

Hoe verder met Occupy? Vandaag in nrc.next een artikel van D66-raadslid Jelmer Alberts uit Amsterdam. Omdat demonstraties nog maar weinig indruk op politici maken, vindt hij dat de Occupyers hun plannen via politieke partijen moeten gaan realiseren. ‘Het is dé manier om als individu invloed te hebben.’ Een gewaagd antwoord aan deze kringen, waar men zich juist heel bewust afkeert van de huidige vorm van politiek bedrijven. Het lijkt me dan ook eerder een stap achteruit dan een stap vooruit. Tegelijk constateert Alberts dat ‘nog geen 2,5 procent van de stemgerechtigde Nederlanders lid is van een politieke partij.’ Waarom helpen Occupyers niet dat percentage te vergroten, waarom bewandelen ze niet de vertrouwde conventionele weg? De vraag naar het tanende vertrouwen in de politiek is echter niet gesteld.

Wellicht is het ons politieke systeem zelf dat rammelt en aan zijn eigen succes ten onder gaat. Dat is dusdanig uit haar jasje gegroeid dat politieke partijen belangrijker zijn geworden dan de individuen en visies waaraan ze hun bestaan te danken hebben. Steeds vaker zijn partijen en hun coalities machtsblokken waar partijbelangen prevaleren omdat die belangrijker geacht worden dan de bronnen waaruit ze zijn ontstaan. Want meestal is het dat, hoewel volksvertegenwoordigers geacht worden in volle vrijheid – ‘zonder last’ zoals dat heet – te besturen, ze in de realiteit vaak de oren laten hangen naar partij- en coalitiebelangen. Want die moeten hoe dan ook overleven en aan de macht blijven: de eigen groep is belangrijker dan het individu of de samenleving. En als je niet meedoet met de groep lig je eruit, zo simpel is het.

Het zou pas echt vernieuwend zijn als politieke partijen werden opgedoekt en mensen op hun eigen merites werden gekozen. Zeker als het grote landelijke politieke partijen betreft. Dan hebben coalities niet meer hun ‘eigen’ ministers, gedeputeerden en colleges die ze in bescherming nemen. Dan worden we vertegenwoordigd door echt vrije mensen en hebben onderling gekonkel, corruptie en gedeal veel minder kans om te bepalen wat er in het land, de provincie en de gemeente gaat gebeuren. Pas als de politiek ontdaan wordt van dit soort praktijken waardoor kiezers hun vertegenwoordigers niet meer vertrouwen, kortom wanneer politiek verlost wordt van het eigenbelang van partijen, is er een kans dat mensen er weer bij betrokken raken.

Het is niet voor niets dat kleine plaatselijke partijen geliefd blijven, want die zijn niet gebonden aan landelijke visies en richtlijnen, zodat kiezers veel beter weten wat ze aan hun vertegenwoordigers hebben. Grenzen aan de groei zijn niet alleen voor het milieu, maar ook voor politieke partijen een must. Het ontkennen daarvan, zodat het immens logge gedrochten worden, leidt tot hun eigen ondergang. Dat zien we dan ook nu gebeuren. En terecht. Niet alleen veel politici hebben afgedaan, het hele systeem moet op de helling. Dus nu maar een partij van Individuele Politici, de IP oprichten? Of die van de vrije individuele politici, de VIP? Nee dus. Want maar al te vaak gaat dan die vrijheid ten koste van die van een andere individuen en groepen. Het vraagt natuurlijk wel wat gereoganiseer om een democratie te beginnen die op individuen is gebaseerd en niet op partijen. Aan de andere kant: we leven toch in een tijd van individualisme? Hier ligt een echte kans!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

2 reacties op “Weg met de partijen!”

 1. Peter van Rietschoten zei:

  Tussenstap: elke politieke partij (ook de kleine lokale) richten een Occupy-vleugel op die de status krijgtvvan gezaghebbende fractie binnen de partij en een kritische, niet aan de partij gebonden schakel is met de samenleving. Tzt gaat de partij op in de brede egalitaire Occupy-vleugel

 2. marcel zei:

  Ik zou nog een stap verder gaan: elke beslissing voorleggen aan iedere Nederlander. Voor elke beslissing een referendum als het ware. Met behulp van internet moet dat makkelijk te realiseren zijn.

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>