Gij zult participeren!

Date 4 december 2014

Op 1 januari is het zover. Dan gaan we participeren. Ik verheug me erop. Dan ga ik mijn buurvrouw helpen met haar steunkousen, vrolijke bloemen in de berm kweken, zwerfvuil in mijn straatje opruimen en dat soort dingen. Want we moeten als civil society zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk worden. Welkom in het sociaal domein met een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet op de jeugdzorg en Participatiewet. Met als rode draad dat we in onze eigen kracht worden gezet, meer verantwoordelijkheid voor onszelf gaan nemen en ons laten aanspreken op wat we nog allemaal wél kunnen, waarbij de gemeente voor zover nodig aanvullend maatwerk gaat leveren. Wat wil je nog meer?

‘Doe niet zo romantisch over de zorg voor elkaar,’ roepen Evelien Tonkens en Femmianne Bredewold vandaag in nrc.next. De overheid romantiseert van alles: de mantelzorg, de buurt, zelfredzaamheid en zelfstandigheid, actieve burgers, ‘generalisten’ die onder het adagium ‘één huishouden, één plan, één hulpverlener’ iedereen moeten kunnen helpen, de arbeidsmarkt en de bestuurlijke nabijheid. ‘De overheid stelt deze veranderingen voor als iets heerlijks dat we graag willen,’ concluderen de auteurs. Het artikel wordt prachtig geïllustreerd met exemplaren uit de Bouquetreeks ‘De Zorg’, met op de kaft van het deeltje ‘Zelfredzaamheid’ een arts die een vrouw met haar arm in een mitella omhelst.

Maar laten we eerlijk zijn. Met dit sociaal domein gooit het Rijk gewoon haar eigen verantwoordelijkheden over de schutting richting gemeenten. Met te weinig geld ook nog, dus als het de gemeenten niet lukt om een en ander netjes uit te voeren moeten ze maar fuseren. Het zijn gewoon ordinaire bezuinigingen, verpakt in mooie eufemismen met een gebloemd tekstballonnetje eromheen. Want in feite zegt Den Haag: zoek het zelf maar uit. Kent een overheid die het zo vaak over ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft wel haar eigen verantwoordelijkheden? Nee dus.

Ik kan me niet voorstellen dat dit alles met open armen ontvangen wordt zolang de Zuidas nog overeind staat. Want dáár ligt de oorzaak van de crisis en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen. Daarom zie ik de toekomst van het sociaal domein dan ook met angst en beven tegemoet. Als gemeenteraad heb je er weinig invloed op, want Den Haag dicteert gewoon. Maar we mogen straks wel de klappen opvangen!

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

2 reacties op “Gij zult participeren!”

 1. Roeland de Looff op Facebook zei:

  Het wordt een gigantische puinhoop. Bejaarden die zitten in vervuilde huizen enz.
  Zo sociaal is de huidige samenleving niet, zeker in de grote steden.
  De samenleving tendeert eerder naar anonimisering en verharding. Om in zo’n situatie dit door te voeren is vragen om een ramp.

 2. Nisarg zei:

  Zoals zo vaak vind ik dat je het probleem scherp en juist onder woorden brengt Satyamo. Het participatiedenken is rommelig en dient alleen om bezuinigingen te maskeren en vanuit de centrale overheid neer te leggen bij lagere overheden, die daar vooralsnog niet toe uitgerust zijn. Wat ik echter schandelijk vind is dat mij als burger verantwoordelijkheid wordt opgedrongen op gebieden waar ik die niet kan nemen, terwijl mij de vrije keuze voor een medische behandeling of medicijnen wordt ontzegd of bemoeilijkt. Neem bijvoorbeeld de homeopathie. Hier is de overheid ineens wél degene die mij mijn eigen inbreng ontzegt en precies weet wat goed voor mij is.
  Als de dwazen in de politiek goed nadenken dan zouden ze moeten beseffen dat goede voorlichting en mensen toestaan hoe zij zelf hun gezondheid kunnen bewaken op den duur vele malen meer zullen besparen dan dit paternalistisch optreden.

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>