Noblesse oblige

Date 30 maart, 2012

En nu ga ik eens een lekker elitair weblogje schrijven. Dat is weer eens een ander geluid. Aanleiding zijn de studenten die in opstand komen. Staatssecretaris Zijlstra (VVD) wil de basisbeurs voor de masteropleiding afschaffen, en daarmee mag je niet alvast tijdens je bachelor beginnen. Het collegegeld voor een tweede studie gaat fiks omhoog. Als […]