Real Second Life

Date 6 oktober, 2012

‘RSL,’ zei Robbie, die me daarmee de woorden uit de mond nam, want hij bedoelde natuurlijk ‘Real Second Life’ om aan te geven hoe echt onze virtuele wereld kan zijn. Ja, Second Life bestaat nog steeds en in de loop der jaren wordt onze virtuele wereld steeds realistischer. Omdat er weinig sensatie is te halen […]