Discussie in Strandvliet

Date 28 februari, 2018

Na stukjes uit de hoofdstukken 5, 8 en 7 tenslotte een discussie uit hoofdstuk 3. Maarten is enthousiast over Strandvliet, en kijkt iets anders tegen kannibalisme aan dan Rob en Thea … Maarten kan nauwelijks geloven wat ze allemaal beweren. Maar het is wel mijn diepste verlangen om te doden en te sterven, om te […]