Geen verplicht vrijwilligerswerk!

Date 10 december 2014

Voor Blaricum geen verplicht vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering! Eindelijk is het gelukt die ‘tegenprestatie’ van de baan te krijgen, met dank aan mijn eigen fractie Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en… de VVD! Al sinds februari ben ik ermee bezig, en gisteravond kwam de lokale verordening voor de Participatiewet, die op 1 januari van kracht wordt, hier in de gemeenteraad. Daarin stond – ondanks een eerdere motie waarin de raad te kennen gaf een verplichte tegenprestatie niet te willen – nog steeds dat het college deze tegenprestatie kan opdragen, maar waarom zouden we met dit ‘kan’ ruimte geven aan iets dat we toch niet willen? Ik hield dan ook een vurig betoog.

Laat er geen misverstand zijn: wij zijn niet tegen een tegenprestatie en denken zelfs dat veel mensen met een uitkering graag iets terug willen doen. Wij zijn echter wel tegen het verplichte karakter, het ‘opdragen’ ervan zoals dat in de verordening staat.

 • In de eerste plaats omdat gelijk werk gelijk betaald moet worden. Het kan toch niet zo zijn dat van twee mensen die hetzelfde werk doen de een bijvoorbeeld 70% van het minimumloon krijgt en de ander een normaal loon.
 • In de tweede plaats zal verplicht, opgedragen werk nooit met plezier en met minder arbeidsvreugde worden gedaan, wat leidt tot minder kwaliteit.
 • In de derde plaats zet het de deur op een kier om mensen te ontslaan en later weer goedkoop voor je te laten werken.
 • In de vierde plaats kan, nee: zal het leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
 • In de vijfde plaats er is al veel maatschappelijke discussie en onrust over.

Sommigen beweren dat je volgens de Participatiewet een tegenprestatie moet opleggen aan mensen met een uitkering. Ik betwijfel dat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG schreef al in februari: ‘Het kabinet heeft het plan laten varen dat iedere bijstandsgerechtigde verplicht een tegenprestatie moet leveren.’ En in de NRC stond een dag later te lezen: ‘In het regeerakkoord stond dat gemeenten dat moeten doen. Die dwang is er afgehaald.’ En zelfs onze eigen ambtenaar zei nog twee maanden geleden: ‘Beleid kan ook zijn: we doen er niets mee.’ Inmiddels hebben gemeenten als Amsterdam en Schagen afgezien van het opleggen van een tegenprestatie.

Ik diende dus mede namens coalitiegenoot De Blaricumse Partij (samen zijn wij als lokale partijen net een meerderheid in de raad!) een amendement in, een wijziging van het raadsvoorstel, waarvan de essentie is dat daar waar sprake is van ‘opdragen’ dit gewijzigd wordt in ‘aanbieden’. Dat haalt het verplichte karakter eraf. Na een schorsing over een aanpassing deed ook de VVD mee. Resultaat was dat alleen D66 tegen was, maar die haalt de VVD wel vaker rechts in. De wethouder was er niet echt blij mee, met als argument onder andere dat hij het liefst drie gelijkluidende verordeningen zag voor de drie BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren in een gemeenschappelijke regeling). Maar misschien komt het toch wel zo ver, want volgende week wordt dit amendement ook in Laren ingebracht.

Ik ben niet iemand die in alle schijnwerpers staat, maar die het wel leuk vindt om een klein vuurtje te ontsteken dat zich langzaam maar zeker uitbreidt. Net zoals ik met Fractiegenootje Rob (2,21 m) al jaren geleden aan de wieg stond van al het protest tegen de HOV dat nu door het hele Gooi woedt. Als raadslid heb je wel eens het gevoel dat je weinig invloed hebt omdat er zoveel geregeld en gedelegeerd is dat alleen de kleur van de lantaarnpalen overblijft om iets over te zeggen. Maar soms heb je als gemeenteraadslid toch echt wel invloed, wat bij deze is aangetoond.

 • Facebook
 • Twitter
 • NuJIJ
 • Print
 • PDF
 • Add to favorites

1 reactie op “Geen verplicht vrijwilligerswerk!”

 1. Satyamo zei:

  Update: dit amendement mocht afgelopen week niet in de gemeenteraad van Laren behandeld worden omdat het tegen de wet zou zijn.

Reageer

XHTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>